Altair, ThingWorx - Priemysel 4.0 / IoT seminár

Pozývame vás na odborné semináre zamerané na novinky v oblasti CAE – Altair seminár a Thingworx - Priemysel 4.0/IoT seminár. Radi by sme vám sprostredkovali zaujímavé informácie a tak pomohli pri nasadení týchto technológii vo vašich spoločnostiach. Na seminároch sa teoreticky a aj prakticky oboznámite so základnými princípmi, možnosťami a aplikáciou technológií. Tiež budete mať možnosť na praktických príkladoch vyskúšať si nasadenie týchto technológii v praxi.

 

 
  Hotel SITNO - kongres, wellness, spa
966 02 Vyhne
tel: 0908 920 016, 045 / 677 2187
fax: 045 / 677 2292
e-mail:
web: www.hotelsitno.sk
 
  Program seminára je k dispozícii
v rámci pozvánky v PDF na stiahnutie.
 
  Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ.
 
  Vyplnenú registráciu zašlite do 30.09.2017.
Registračný formulár nájdete:
  - On-line registrácia ne webe
  - PDF na stiahnutie
 
  Mária Švelková
IPM SOLUTIONS s.r.o.
A. Kmeťa 9
010 01 Žilina
tel.: 041 507 47 11
fax: 041 507 47 22
e-mail:
 
  Semináre sú súčasťou konferencie Pro/TEK 2017

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív IPM Solutions.