Ak sa vám obsah e-mailu nezobrazil korektne, kliknite na nasledujúcu linku.

Dôležité informácie o konferencii

Základné informácie
účastnícky poplatok
Program konferencie
v PDF (3.69 MB)
IPM AWARDS 2013
podrobné informácie
Registračný formulár
On-line na webe
PDF na stiahnutie

Tešíme sa na vašu účasť v hojnom zastúpení z celého Slovenska.