Technická konferencia Pro/TEK 2017

Každý deň nám prináša nové úlohy, ktoré je potrebné splniť v termíne a v požadovanej kvalite. Stály tlak na zvyšovanie produktivity si vyžaduje oboznamovať sa s novými technológiami a so spôsobom ako ich nasadiť a využívať. Tento rok vám opäť predstavíme novinky z oblasti CAD/PLM technológii, praktické skúsenosti a riešenia. Na seminároch, ktoré sú súčasťou konferencie by sme vám radi priniesli viac informácii v oblasti CAE a IoT.

 

 
  Hotel SITNO - kongres, wellness, spa
966 02 Vyhne
tel: 0908 920 016, 045 / 677 2187
fax: 045 / 677 2292
e-mail:
web: www.hotelsitno.sk
 
  Vyplňte žiadosť o podrobný program konferencie.
 
  Konferenčný poplatok je 80 Eur s DPH za osobu.
  - v cene je zahrnuté: účasť na prednáškach konferencie a seminárov,
    praktické cvičenia (workshop), občerstvenie a strava,
    sprievodné aktivity, slávnostná recepcia.
 
  Ubytovanie v jednolôžkovej izbe je 70 Eur s DPH za osobu.
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe je 44 Eur s DPH za osobu.
  - v cene je zahrnuté: raňajky, vstup do 4 elements aqua & relax,
    parkovanie, internet.
Ubytovanie si hradí každý účastník konferencie individuálne
na recepcii hotela!
 
  Vyplnenú registráciu na konferenciu a rezerváciu ubytovania
zašlite do 30.09.2017
. Registračný formulár nájdete:
 - On-line registrácia ne webe
 - PDF na stiahnutie
 
  Mária Švelková
IPM SOLUTIONS s.r.o.
A. Kmeťa 9
010 01 Žilina
tel.: 041 507 47 11
fax: 041 507 47 22
e-mail:
 
  Odborný program konferencie doplní súťaž
IPM AWARDS 2017
 
  Súčasťou konferencie je sprievodná súťaž
CAD DEVIL
 
  Súčasťou konferencie sú semináre:
Altair seminár
ThingWorx - Priemysel 4.0 / IoT seminár

 

Veríme, že sa zúčastníte tohtoročnej konferencie v hojnom počte.