IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

ThingWorx Studio

ThingWorx Studio transformuje aplikácie do  skúseností, ktoré používateľom umožňujú lepšie vytvárať, obsluhovať a prevádzkovať produkty v inteligentnom, prepojenom svete prostredníctvom rozšírenej reality.

Výzvy narastajúcej loT

Predpokladá sa, že výbuch internetu vecí prinesie do roku 2020, 30 miliárd pripojených zariadení (McKinsey, 2015), pričom každé z nich bude sprevádzať účelovo vytvorená aplikácia na monitorovanie a kontrolu.

 

Riešenie

Rozšírená realita mení prostredie pre podniky a vývojárov pre "internet vecí"(IoT). Namiesto samostatných, aplikácií s obmedzeniami môže byť rozšírená realita použitá na vytvorenie dynamického používateľského zážitku prostredníctvom jedného výkonného nástroja.

Rozšírená realita predstavuje jedinečné príležitosti pre rýchly rozvoj v podniku. Začlenením rozšírenej reality do stratégie "internetu vecí" môžu podniky zlepšiť služby, skúsenosti so zákazníkmi, operácie a inžinierstvo a výrobu výrobkov.

 

Oboznámte sa s ThingWorx Studio

ThingWorx Studio je výkonné riešenie pre budovanie a publikovanie skúseností s AR (Augmented reality) v podniku. Navrhnuté pre tvorcov obsahu, ThingWorx Studio nevyžaduje programovacie zručnosti. Tvorcovia obsahu môžu vytvárať skúsenosti v priebehu niekoľkých minút a môžu využiť existujúce 3D nástroje vytvorené pomocou popredných CAD nástrojov. Ako súčasť špičkovej platformy ThingWorx® IoT prináša intuitívne zážitky z AR (Augmented reality) pre pripojené produkty

Ako to funguje

ThingWorx Studio demokratizuje priemysel IoT tým, že poskytuje jednoduchú autorizáciu a publikovanie pre AR. 

ThingWorx Studio

Vyskúšajte skúsenosti AR s existujúcimi 3D prostriedkami, ako aj s 2D a 3D ovládaním

ThingWorx View

Stiahnite si z App Store, Google Play alebo Microsoft Store aplikáciu ThingMark a ponorte sa do súvisiacej skúsenosti

ThingMark

Jedinečný obrázok umiestnený na fyzickom objekte      je potom rozpoznaný, aby spustil nejakú skúsenosť

Prečo ThingWorx Studio?

Táto "game-changing" technológia, pomáha používateľom v rôznych nastaveniach lepšie vytvárať, obsluhovať a prevádzkovať produkty inteligentnom, pripojenom svete.

Príklady zahŕňajú:

Step-by-Step Inštrukcie

Znížte čas na vytvorenie kompetencie tým, že poskytnete pracovníkom vizuálne podrobné pokyny vytvorené pomocou špičkového riešenia Creo® Illustrate ™. Vytvárajte animované sekvencie určené na jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu.

Smart pripojenie produktov

Vytvárajte virtuálne používateľské rozhrania na strojoch a iných pripojených produktoch, ktoré poskytujú zobrazenie údajov v reálnom čase, pomocou IoT platformy ThingWorx®.

Vizualizácia

Vizualizujte svoje existujúce 3D dáta v reálnom svete, aby ste zvýšili prehľad o dizajne, urýchlili proces učenia a zlepšili bezpečnosť.