ThingWorx - Internet of Things

 

ThingWorx bol cielene vytvorený od základov pre Internet of Things (IoT) technológiu. Obsahuje najkompletnejšiu dostupnú sadu integrovaných IoT-špecifických vývojových nástrojov a možností, za účelom ponúkať najdetailnejšie priemyselné funkčnosti. ThingWorx uľahčuje vyvíjať a dodávať výkonné IoT riešenia, ktoré poskytujú zmenu obchodnej hodnoty výrobkov.

Rozsiahly ekosystém ThingWorx partnerov existuje za účelom vytvárania a rozširovania inteligentných, pripojiteľných funkčností pre ľubovoľné veci (výrobky) v rámci všetkých priemyselných odvetví. Ekonomický dopad, ktorý Internet of Things bude mať na producentov výrobkov, závody a ďalšie komplexné systémy, ako sú napr. inteligentné mestá, sa predpokladá podľa McKinsey dosiahnuť 11,1 $ trilióna ročne do roku 2025. Na získanie tejto hodnoty, budú IoT riešenia tvorené z množstva súčastí a partnerov (hráčov), od poskytovateľov čidiel a hardvéru až po nezávislých dodávateľov softvéru (ISVs) a systémových integrátorov. ThingWorx zabezpečuje technologickú základňu organizáciám za účelom zachytiť skutočnú hodnotu, ktorá zmení možnosti ich konkurovania a spôsob ich práce.

 

       
CONNECT ANALYZE CREATE EXPERIENCE