IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill 11

prvý prelomový, inovatívny, praxou overený, inteligentný, pripojený PLM systém.

 

Predstavte si, čoho by ste boli schopní s PDM/PLM Windchill

Možnosti riešenia Windchill sú obrovské: od spravovania vašich kusovníkov (BOM), sledovania zmien a variánt výrobkov až po riadenie požiadaviek a riadenie kvality. Dáta a ľubovoľné dokumenty, ktoré tvoria kontext vášho výrobku sú získané z rôznych podnikových systémov a udržiavané na jednom logickom mieste. Riešenie PDM/PLM spoločnosti PTC sa vyznačuje schopnosťami, ktoré zvyšujú transparentnosť a ochranu podnikových dát, zlepšujú rozhodovanie a zvyšujú spokojnosť zákazníkov.

Windchill 11 - prospekt (PDF)

BOM Management - riadenie kusovníkov

Bez kompletného kusovníka (BOM) pevne zviazaného s CAD dátami, tímy vo vašej organizácii pocítia zúfalé časové straty, zníženie kvality výrobkov a oneskorenie dodania výrobku na trhu. PTC Product Lifecycle Management - Windchill umožňuje prijať prístup k riadeniu vášho digitálneho kusovníka s "Jediným zdrojom pravdy" pre všetky výrobkové údaje vo vašej organizácii.

Windchill je postavený na skúsenostiach so skutočným riadením uzavretého cyklu výrobku od počiatočného návrhu cez všetky verzie, varianty, životné fázy až do úplného uvoľnenia výrobku na trh.

Zistiť viac >>>

Management zmien a riadenie výrobkových variánt

Pochopenie vplyvu zmeny v organizácii - bez ohľadu na jej veľkosť - je kľúčom k zabezpečeniu úspechu vášho výrobku na trhu.

Riešenia PLM spoločnosti PTC umožňujú dynamické, rýchle a koordinované zmeny počas celého životného cyklu výrobku, aby sa zabezpečilo, že všetci zainteresovaní budú mať prístup k najaktuálnejším informáciám o výrobkoch. Škálovateľná a prispôsobiteľná sledovateľnosť zmenového riadenia výrobku je jadrom PTC PLM - zabezpečuje lepšiu prehľadnosť v podniku a rýchlejšiu a presnejšiu reakciu na požiadavky trhu.

Zistiť viac >>>

PDM - Product Data Management

Priemerný inžinier venuje 25% svojho času na správu dát. To je čas strávený hľadaním súborov, obnovou dát, aktualizáciou informácií a odpovedaním na rôzne procesné požiadavky.

PTC Windchill robí správu dát jednoduchou s jediným pohľadom na najnovšie multi-CAD a výrobkové dáta. Bezpečne zdieľajte viac výrobkových dát s kolegami, ktorí nie sú konštruktéri. Váš prístup k údajom  bude logicky  založený na rolách,  3D vizualizácia vám umožní získať maximum informácií z "digitálneho dvojčaťa" vášho výrobku.

PDM je teraz aj v PTC Cloud, Windchill odstraňuje bremeno správy dát a umožňuje návrat k podstatným činnostiam vašej práce vrámci TPV podniku.

Zistiť viac >>>

Projektová spolupráca

Je čoraz dôležitejšie bezpečne spolupracovať na viacerých projektoch po celom svete. PTC poskytuje prístup k údajom založeným na úlohách zainteresovaným stranám a zabezpečuje, aby videli iba požadované údaje. Či už potrebujete povoliť priamy prístup k podnikovým systémom, vytvoriť kópiu informácií, ktoré sa majú zdieľať v priestore spoločných projektov, alebo poslať balík technických údajov externým dodávateľom, spoločnosť PTC má riešenie Windchill na zabezpečenie úplnej ochrany vášho duševného vlastníctva.

Zistiť viac >>>

 

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.