IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

PTC Windchill 11

Prvý prelomový, inovatívny, praxou overený, inteligentný, pripojený PLM systém.

Pozrieť video

Windchill 11 - Smart Connected PLM

Windchill 11 prináša prelomové funkcie pre riadenie životného cyklu produktu (PLM), ktoré prinášajú viac informácií o vašich výrobkoch pre viac ľudí vo vašej organizácii - pre PLM, ktorý je inteligentný, pripojený, flexibilný a komplexný.

Windchill 11 predstavuje prvé Inteligentné Pripojené PLM riešenie. Využitím jedinečných funkcií pokročilej technológie internetu vecí (IoT) spoločnosti PTC, Windchill 11 prináša prelomové nové PLM funkcie, ktoré poskytujú viac informácií o výrobkoch viacerým zainteresovaným osobám, než kedykoľvek predtým.

Windchill 11 - prospekt (PDF)

 

Windchill 11 - TOP 11 nových funkcií

 • Aplikácie na báze rolí
 • Nové nástroje vyhľadávania vo Windchill
 • Vylepšený nástroj na tvorbu požiadaviek
 • Aktualizácie správy kusovníkov
 • Pripojené riadenie kvality
 • Vylepšená správa zmenového riadenia
 • Vylepšená správa dokumentov
 • Automatická aktualizácia projektov
 • Vylepšená správa CAD dát
 • Nové Web rozhranie pre transformáciu konštrukčného a technologického kusovníka
 • Riadenie výkonu

Smart PLM prístup pre všetkých užívateľov

Windchill 11 zavádza aplikácie na báze rolí pre riadenie životného cyklu výrobkov, ktoré sprístupňujú údaje o výrobkoc všetkým zainteresovaným stranám presne tam kde ich potrebujú. Teraz nielen že konštruktéri budú mať prístup k údajom o výrobkoch v PLM, ale aj výrobári, servisáci, obchodníci, nákupcovia a iní administratívni pracovníci.

Pozri si nahraté webové vysielanie ako Chris Bergquist, manažér riadenia PLM na PTC, ukáže, ako intuitívne a ľahko použiteľné aplikácie založené na rolách PTC ponúka:

 • Zobrazenie dokumentov
 • Zobrazenie výkresov
 • Zobrazenie vlastností komponentov
 • Zobrazenie kusovníkov komponentov
 • Zobrazenie konštrukčných dát
 • Zobrazenie a meranie v 3D

Zistiť viac >>>

Rozšírte tradičné časti životného cyklu svojho výrobku o online diagnostiku, analýzu a servis

Až donedávna spoločnosti skutočne nedokázali  komplexne riadiť životný cyklus výrobku. Napríklad, akonáhle bol výrobok v prevádzke, bolo často nemožné zhromaždiť online údaje o skutočnom fungovaní výrobku. Internet vecí (IoT) od PTC túto bariéru ruší, čo umožňuje poskytovať kompletné údaje o životnom cykle výrobku, vrátane jeho výkonnosti, kvality a kondície.

Vo vysielaní, ktoré si môžeš pozrieť po kliknutí na tlačítko "zisti viac", Matthew Littlefield, prezident a hlavný analytik spoločnosti LNS Research, zdieľa poznatky z jeho výskumu o najnovších trendoch vo vývoji výrobkov. Patria medzi ne vplyvy IoT na kvalitu, analýza reálnych dát (BIG Data vrátane) a ich vplyv na fungovanie a celkovú žívotnosť výrobku.

Zistiť viac >>>

Komplexné PLM riešenie pre všetky výrobkové dáta

V systéme Windchill 11 ti nové možnosti pomáhajú spravovať viac údajov a procesov: umožniť konštrukciu orientovanú na časti, znížiť čas pre uvedenie výrobku na trh, zjednodušiť spoluprácu, zlepšiť presnosť a rýchlosť rozhodovania.

Pozri si nahraté webové vysielanie kde experti z PTC Graham Birch, riaditeľ pre PLM riešenia a Ryan Blankenship, technický špecialista, demonštrujú tieto nové možnosti, vrátane:

 • Rozšírená transformácia BoM medzi konštrukčným, technologickým a servisným kusovníkom
 • Vizuálne porovnania a zmeny dvoch kusovníkov vedľa seba
 • Kusovníky komponentov s vylepšenou vizualizáciou, definíciou komponenotv  a riadením variantov
 • Podpora prielomovej Creo technológie Unite na riadenie " zmien" v natívnych CAD dátach iných SW výrobcov
 • Bezproblémová kombinácia klasifikácie dát Windchill PartsLink a tradičného vyhľadávania na základe atribútov objektov
 • Ochrana  "IP" duševného vlastníctva spoločnosti

Zistiť viac >>>

Flexibilné možnosti nasadenia pre PLM

Získajte informácie o nových možnostiach nasadenia od spoločnosti PTC, ktoré vám pomôžu znížiť zaťaženie IT a režijné náklady PLM a zároveň zabezpečiť dostupnosť a bezpečnosť. Cloud, on-premise a full-hosted modely SAAS využívajú jasné kalkulácie ceny za účelom zabezpečenia plánovateľných rozpočtov a investícií.

Pozrite si video, aby ste zistili, prečo je PTC riešenie PLM Cloud najviac flexibilné, škálovateľné a vynikajúce. Pozrite si, ako môžete:

 • Inovovať prostredníctvom konštrukcie výrobku založenej na jasných a komplexných údajoch.
 • Aktivuj funkcie PLM rýchlejšie v bezpečnom prostredí.
 • Zvyšuj PLM s potrebami vašej firmy.
 • Zriaď svoju IoT  filozofiu s popredným PLM Windchill.

Zistiť viac >>>

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.