IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Čo je ALTAIR?

ALTAIR poskytuje celosvetovo CAE softvér a služby zamerané na analýzu dát, vizualizáciu a vysoko náročné výpočty.

ALTAIR je popredný poskytovateľ CAE inžinierskeho softvéru celopodnikovej úrovne, ktorý umožňuje inovácie, znížovanie vývojových časov a znižovanie nákladov počas celého životného cyklu výrobku od koncepčného návrhu až po prevádzku.

Simuláciami-riadený prístup k inováciám je poháňaný integrovanou sadou softvérov, ktoré optimalizujú proces navrhovania v rámci viacerých disciplín zahŕňajúcich štruktúry, pohyb, prúdenie, vedenie tepla, elektromagnetizmus, systémové modelovanie a vstavané systémy za súčasného poskytovania analýz dát a realistickej vizualizácie a vykresľovania.

Viac informácií o produktoch ALTAIR >>>

Komplexné CAE riešenia ...

Našou víziou je zmeniť spôsob navrhovania výrobkov a rozhodovania sa na základe simulácií, optimalizácií a výkonných výpočtov počas celého životného cyklu výrobkov.

Jednotlivé ALTAIR produkty je možné efektívne zahrnúť do CAE procesu od spracovania CAD dát, naprieč veľmi pokročilým metódam sieťovania až po lineárne aj nelineárne výpočty a stochastické štúdie. V nadväznosti na tieto produkty je potom možné používať aj ďalšie partnerské produkty firmy ALTAIR pre analýzy prúdenia (CFD), únavu, životnosť a ďalšie.

Využitie takéhoto komplexného balíka produktov šetrí zákazníkom náklady v CAE procese a to predovšetkým vďaka unikátnemu flexibilnému systému licencovania.

Viac informácií o produktoch ALTAIR >>>

ALTAIR produkty

Pre-procesing

Príprava na použitie riešiteľského softvéru

Riešenie (solver)

Moderné riešiče s pokročilými výkonnými algoritmami

Post-procesing

Zobrazenie, načítanie a export výsledkov

Doplnky

Podporné nástroje využívané pri realizácii CAE analýz

Pre-procesing

Pre-processing je zostavovanie konečno-prvkových, alebo multi-bodových modelov a ich všeobecná príprava na nasledujúci výpočet. Z programového balíku sa ako pre-procesor využívajú aplikácie HyperCrash, HyperMesh a MotionView.

Riešenie (solver)

Radioss je explicitný konečno-prvkový solver pre riešenie dynamických a crashových úloh. Je lídrom v riešení nelineárnych a dynamických úloh. Používa sa vo všetkých priemyselných odvetviach na celom svete, obzvlášť v oblastiach pasívnej bezpečnosti automobilov.

Viac informácií o produktoch ALTAIR >>>

Riešenie (solver)

Moderné riešiče pevnostných analýz pre lineárne a nelineárne štrukturálne problémy pri statických a kvázistatických zaťaženiach, preverené mnohými aplikáciami v rôznych oblastiach priemyslu.

Post-procesing

Spracovanie a prezentácia simulačných dát je veľmi dôležitou súčasťou celého CAE procesu. V rámci post-processingu sú k dispozícii aplikácie ako HyperView, HyperGraph, MotionView a voľne dostupný HyperView Player.

Viac informácií o produktoch ALTAIR >>>

Doplnky

Softvérové aplikácie, ktoré zjednodušujú riadenie pracovných postupov úloh náročných na výpočet, analýzy, optimalizáciu, modelovanie a vizualizáciu.

Partnerské produkty

Doplnkové produkty od Altair Alliance partnerov pre optimalizáciu výrobku.

Čítať viac

Prípadové štúdie

Ukážkové príklady využitia ALTAIR produktov v praxi.

Čítať viac

Študentské verzie

HyperWorks 2017 Student Edition je dostupná pre všetkých študentov.

Čítať viac

Jedinečné licencovanie

Revolučný Business Model – HWU licencovania kreditmi.

Čítať viac

Hore >>>

Chcete vedieť viac o ALTAIR?

Máte záujem o podrobnejšie informácie k softvéru ALTAIR? Chcete si ALTAIR vyskúšať?
Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.

Hore >>>