IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Navrhujte lepšie produkty ešte rýchlejšie!
 
 
ZÍSKAJTE MAXIMUM S CREO
 
 
 

Zmeňte svoj pracovný postup pre navrhovanie lepších produktov

Preskúmajte, ako môžete navrhovať produkty lepšie, rýchlejšie a posunúť sa čo najviac vpred pomocou vylepšení súčasného pracovného postupu pri navrhovaní.

 

Konštruktéri a analytici tradične pracovali v tandeme za účelom produkcie kvalitných výrobkov, ale tradičný prístup znamenal aj predĺženie času potrebného na uvedenie výrobku na trh a upustenie od potenciálnych riešení, ktoré sa nikdy neotestovali.

Zmena spôsobu navrhovania a začlenenie niekoľkých zmien pracovného postupu umožní konštruktérom rýchlejšie vykonávať opakované činnosti a odovzdať svoju najlepšiu prácu analytikom s väčšou istotou.
Ale ako sa tam dostať?

Táto eBook príručka sa zameriava na:

  • prístupy, ktoré vás pripravia skôr, ako začnete niečo navrhovať.
  • integráciu simulácií vo fáze návrhu vývoja výrobku.
  • stratégie pre početnejšie vykonávanie opakovaných činností,
    aby ste sa dopracovali s najlepším návrhom.

Zdroj: PTC Technology

Pripravili sme pre vás niekoľko video príspevkov z rôznych podujatí na tému:
Creo Simulation Live, Creo Ansys Simulation, ktoré boli publikované v rokoch 2020 až 2022.

Zdroj: IPM Solutions, s.r.o.

Creo Ansys Simulation – najnovšia Ansys technológia integrovaná v Creo

Podujatie: Pro/TEK 2021
technická konferencia
Termín: Jún 2021
Prednášajúci: Dušan Serenča, IPM Solutions

POZRIEŤ VIDEO

Zdroj: AV ENGINEERING, a.s.

Creo ANSYS Simulation
 

Oblasť: Creo ANSYS Simulation
predstavenie
Publikované: 2021
Prednášajúci: Radovan Míček, AV ENGINEERING

POZRIEŤ VIDEO

Zdroj: PTC Technology

Creo Ansys Simulation - Creo 7.0.2
 

Oblasť: Creo Ansys Simulation
predstavenie
Publikované: 2020
Jazyk: anglický

POZRIEŤ VIDEO

Stiahnite si teraz bezplatne eBook príručku: Reworking Your Workflow for Better Product Design.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.