Odhlásenie
Späť
HOME
Užívateľ: Firma: [ Zmena osobných nastavení ]                  Sobota 05.12.2020
Články  

 

 

 

 

Zapožičanie Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER) licencie (Borrow License) na druhý počítač

S tzv. borrow licenciou môžete používať Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER) bez pripojenia na licenčný server. V praxi to znamená - zapožičanie licencie z pracovnej stanice na iný počítač (napr. na laptop). Licenčný server musí byť FLEXlm 8.4 alebo novší a musí používať licenciu verzie 25 (Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER) Wildfire 2.0).

S borrow licenciou môžete:

 • pracovať vzdialene na konštrukčných projektoch,
 • špecifikovať dĺžku zapožičania licencie,
 • vybrať požadovanú dostupnú licenciu.

Borrow licencie sú aktivované na požiadavku zákazníka. V borrow licenciách je pridané kľúčové slovo, ktoré riadi zapožičiavaciu licenciu.

Príklad licenčného súboru so zápisom kľúčového slova:

INCREMENT PROE_FoundationAdv ptc_d 25.0 permanent 1 \
B09330F0A802162DBB42 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(3,7,10,18,32,34,40,45,51,55,62,64,66,69,71,73,106,114,126,131,135,137,158,197) \
BORROW" BORROW=240 SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 \
EXTERNAL_NAME=" ISSUER=PTC ISSUED=27-oct-2004 \
NOTICE="LOL, 2401223" SN=4A2233679 \
SIGN=6B7BBF7CF9A#

 

Spúšťanie Borrow licencie

 

Zapožičanie licencie môžete urobiť nasledovne:

 • spustením batch súboru v \<proewildfire2>\bin,
 • špecifikáciou borrow licencie vo FLEXlm.

proe_borrow.bat súbor

 

Po prihlásení Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER)-a na správny PTC License Server máte možnosť zapožičať licenciu. Použite nasledujúci postup:

 1. V adresári \<proewildfire2>\bin spustite proe_borrow.bat súbor. Tento súbor otvorí dialógové okno v ktorom špecifikujete štartovacie nastavenia.


 2. Vyberte požadovaný Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER).
 3. Špecifikujte počet dní na ktoré chcete zapožičať licenciu.
 4. Start day – dnešný deň.
  End date – záleží na počte dní ktoré ste zadali (max. počet dní na ktoré môžete zapožičať licenciu je 5 dní).

 5. Kliknite Start pre spustenie Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER)-a s Borrow konfiguráciou.
 6. Po naštartovaní Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER)-a, kliknite Tools>Floating Options pre výber plávajúcich licencií, ktoré chcete pridať k borrow licencii.
 7. Zatvorte Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER).

 8. Systém Windows vytvorí systémovú premennú (LM_BORROW) na danom počítači v danom užívateľovi.

 9. Odpojte daný počítač od licenčného servera a využívajte zapožičanú licenciu.

Pozn.: Pri spustenej borrow licencii je vhodné nastaviť konfiguračnú voľbu suppress_license_loss_dialog na hodnotu yes (konfiguračná voľba zabezpečuje, aby systém kontroloval spustenú zapožičanú licenciu na pozadí Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER)-a).

Copyright © 2004 - 2020 IPM SOLUTIONS, s.r.o. Všetky práva vyhradené.