IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ptc mathcad prime 9 už dostupný!
 
 
Získajte informácie o všetkých aktualizáciách a vylepšeniach
v najnovšej PTC Mathcad Prime verzii.

 

WEBINÁR: Čo je nové v PTC Mathcad Prime 9?

Zúčastnite sa úvodného webového seminára v anglickom jazyku v utorok 4. apríla 2023 o 10:00 hod.

Čo je nové v PTC Mathcad Prime 9?

 

PTC Mathcad Prime je priemyselný štandard pre inžiniersky matematický softvér, ktorý vám umožňuje riešiť najzložitejšie problémy a zdieľať vaše inžinierske výpočty. S PTC Mathcad Prime 9 sa inžinierske výpočty výrazne zlepšili. Táto verzia prináša vylepšenia kľúčových aplikácií, nástrojov pre symbolické a numerické výpočty a vylepšenia použiteľnosti.

Mathcad prospekt →

Vylepšenia použiteľnosti a produktivity

PTC Mathcad Prime 9 poskytuje funkcie orientované na zákazníka a vylepšenia produktivity, vďaka ktorým budete produktívnejší ako kedykoľvek predtým.

 • Štýly textu vám umožňujú lepšie organizovať pracovný list bez toho, aby ste museli ručne formátovať nadpisy a podnadpisy. Jednoducho použite vhodné Štýly Textu na automatické použitie požadovaného formátovania textu v celom dokumente a na označenie rôznych oblastí na pracovnom liste.
 • Interné linky (odkazy) a "Prejsť na stránku" uľahčujú navigáciu v dlhých dokumentoch. Interné linky majú ďalšiu výhodu v tom, že vám umožňujú prepojiť poznámky a výpočty v celom pracovnom liste na efektívne odkazy.
 • Všetky ponuky na výber farieb sú rozšírené o vlastný výber farieb, ktorý vám umožňuje zvýrazniť časti dokumentu, alebo určité rovnice či grafy v požadovaných farbách.
 • Teraz môžete pri zadávaní novej oblasti stlačiť medzerník, aby ste ju previedli z predvolenej matematickej oblasti na textové pole.

Porovnanie Mathcad verzií →

 

Vylepšenia nástroja pre symbolické a numerické výpočty

 

 

PTC pokračuje vo zvyšovaní výkonu nového nástroja pre symbolické výpočty a cenných vylepšení sa dočkal aj nástroj pre numerické výpočty, ktorý užívateľom poskytuje prístup k väčšiemu množstvu matematických operácií a funkcií než kedykoľvek predtým.

 • Teraz môžete použiť "Gradient Operator", ktorý vracia gradient skalárnej funkcie vzhľadom na definované premenné numericky aj symbolicky.
 • Nástroj pre numerické výpočty bol rozšírený o funkciu "PDESolve" v bloku "Solve Block".
 • Umožnili sme symbolické riešenia pre obyčajné diferenciálne rovnice (ODE). Teraz môžete riešiť ODE prvého rádu a ODE vyššieho rádu, ktoré možno zredukovať na systémy prvého rádu.
 • Teraz môžete symbolicky riešiť sústavu rovníc vo vnútri bloku "Solve Block" pomocou funkcie "Find".
 • Boli pridané nové logaritmické integrálne funkcie a eliptické integrálne funkcie.
 • Operátory "Calculus Operators", ako sú derivácie, limity, integrály a súčty používané symbolicky, boli vylepšené a pokrývajú rozšírené prípady použitia.
 • Boli rozšírené funkcie a prípady použitia niekoľkých symbolických kľúčových slov a funkcií. Môžete napríklad použiť kľúčové slovo "assume" (predpokladať) na špecifikáciu predpokladov o výsledku funkcie.

Ste v programe Mathcad Prime 9 nováčikom?

 

 

Keď si stiahnete PTC Mathcad Express a vyberiete si možnosť 30-dňovej plnej funkčnosti, získate prístup k plnej verzii PTC Mathcad Prime 9 na 30 dní.

 

PTC Mathcad Express →

Získajte Mathcad Prime 9.0 ešte dnes!

Mathcad Prime 9.0: výpočtársky softvér pre inžinierske výpočty.
 

Chcete vedieť viac?

Pre viac informácií o Mathcad Prime 9.0 vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.