IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

PTC Mathcad Prime 6.0

Pozrite sa, čo je nové v najnovšej PTC Mathcad verzii.

Čo je nové v PTC Mathcad Prime 6.0?

Vizualizácia inžinierskych výpočtových dát je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. PTC Mathcad Prime 6.0 umožňuje užívateľom kontrolovať pravopis vo svojich poznámkach vo viacerých jazykoch, vrátane hypertextových odkazov, prispôsobenie veľkosti okrajov, hlavičiek a pätičiek, obsahuje nový nástroj symbolických výpočtov a ešte oveľa viac.

Nové schopnosti

 • prispôsobenie rozmerov okrajov vrátane hlavičky a pätičky
 • kontrola pravopisu podporujúca viac jazykov
 • pridanie hypertextových odkazov priamo do pracovných listov
 • užívateľské vylepšenia, vrátane rozšírených možností tlače a aktualizácie funkcie nájsť/nahradiť
 • možnosti aplikovania 2D grafov, ako je export grafu ako obrazového súboru
 • nový nástroj  na symbolické výpočty

Nový nástroj symbolických výpočtov - čo to znamená pre vás?

PTC Mathcad Prime 6.0 predstavuje nový nástroj symbolických výpočtov, ktorý sa bude štandardne používať na vyhodnotenie symbolickej matematiky v pracovných listoch. Tento nový nástroj symbolických výpočtov nám poskytne väčšiu kontrolu nad symbolickými výpočtami, ako aj väčšiu flexibilitu pri zapracovaní zlepšení a vylepšení. V krátkom horizonte uvidíte niektoré rozdiely v zobrazení vašich symbolických výsledkov s novým nástrojom. Nerobte si starosti - v nasledujúcich pár vydaniach (verziách) sa budete môcť prepnúť späť na starý symbolický nástroj, ak vyhodnotíte rozdiely ako problematické a nahlásite nám svoje zistenia. Plánujeme pokračovať v zdokonaľovaní nového nástroja, aby sme sa uistili, že vám poskytuje vami požadované funkcie.

Prečo si vybrať PTC Mathcad?

 

 • bezpečná komunikácia o konštrukčných zámeroch a technických poznatkoch
 • intuitívnejšie inžinierske výpočty pomocou štandardných matematických zápisov
 • vytváranie dokumentov profesionálnej úrovne so živou matematikou, grafmi, textom a obrázkami
 • prpoužitie štandardizovaných výpočtov
 • zvýšenie produktivity s plnou podporou jednotiek pri výpočtoch
 • urýchlenie školenia a oboznámenia sa prostredníctvom okamžitého prístupu na e-learning

Vylepšenia vykresľovania 2D grafov

PTC Mathcad Prime 6.0 ponúka vylepšené možnosti vykresľovania 2D grafov, vďaka čomu môžete teraz úplne prispôsobiť vzhľad a dojem svojich 2D grafov. Medzi vylepšené možnosti formátovania, ktoré môžete očakávať, patrí:

 • plné formátovanie osí
 • názvy a legendy
 • druhá Y-os
 • mriežky
 • prispôsobiteľný vzhľad a dojem grafov

Ochrana obsahu

 

Vaše technické výpočty sú cenným majetkom vašej spoločnosti. PTC Mathcad Prime 6.0 ponúka ochranu a uzamykanie oblastí, takže môžete ovládať stupeň prístupu a viditeľnosti, ktorý majú mať ostatní. PTC Mathcad Prime 6.0 umožňuje ochranu a zdieľanie vašej práce bez obáv.

Bezproblémová spolupráca

 

Strávte menej času prepínaním sa medzi aplikáciami, alebo pokúšaním sa o koordináciu práce. Teraz môžete vložiť obsah z iných aplikácií do PTC Mathcad Prime 6.0 pracovných listov, ako aj skopírovať a vložiť viacero oblastí pracovného listu do MS Word.

Užívateľské vylepšenia

 

Zalamovanie rovníc znamená, že vaše výpočty nezmiznú za okrajom stránky. Zalamovať môžete dokonca priamo pri písaní.

Vylepšenia výkonu

 

Má váš pracovný list 100, alebo viac strán? Vďaka tejto novej verzii je jednoduchšie vytvárať, organizovať a pracovať s rozsiahlymi, komplexnými pracovnými listami.

Získajte Mathcad Prime 6.0 ešte dnes!

PTC Mathcad Prime 6.0 umožňuje kontrolu pravopisu vo viacerých jazykoch, vrátane hypertextových odkazov, prispôsobenie veľkosti okrajov, hlavičiek a pätičiek, vrátanie nových symbolických výpočtov a ešte oveľa viac.
 

Chcete vedieť viac?

Pre viac informácií o Mathcad Prime 6.0 vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.