IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

   
 
 

 

Creo 2.0 - základné školenia

Názov školenia - popis Dĺžka školenia Obsah (PDF)
Introduction to Creo Parametric 2.0 - pre začiatočníkov
- základné školenie pre všeobecné 3D parametrické konštruovanie v Creo Parametric 2.0
5 dní Stiahnuť
Introduction to Creo Direct 2.0
- základné školenie pre všeobecné 3D explicitné (priame) konštruovanie v Creo Direct 2.0
1 deň Stiahnuť
Introduction to Creo Simulate 2.0
- základné školenie pre pevnostné a tepelné analýzy v Creo Simulate 2.0
5 dní Stiahnuť
Introduction to Creo Layout 2.0
- základné školenie pre tvorbu 2D koncepčných návrhov v Creo Layout 2.0
1 deň Stiahnuť
Introduction to Creo Schematics 2.0
- základné školenie pre tvorbu 2D blokových schém zapojenia v Creo Schematics 2.0
3 dni Stiahnuť
Introduction to Creo Illustrate 2.0
- základné školenie pre tvorbu 3D vektorových ilustrácií v Creo Illustrate 2.0
1 deň Stiahnuť
Introduction to Model Based Definition with Creo Parametric 2.0
- základné školenie pre tvorbu 3D výkresov v Creo Parametric 2.0
1 deň Stiahnuť
Introduction to Creo Options Modeler 2.0
- základné školenie pre tvorbu modulárnych výrobkov v Creo Options Modeler 2.0
1 deň Stiahnuť
Creo Parametric 2.0 for SolidWorks Users
- základné školenie konštruovania v Creo Parametric 2.0 pre SolidWorks užívateľov
3 dni Stiahnuť

späť >>>

Creo 2.0 - špecializované školenia

Názov školenia - popis Dĺžka školenia Obsah (PDF)
Sheetmetal using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre konštrukciu plechových súčiastok v Creo Parametric 2.0
2 dni Stiahnuť
Detailing Using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre tvorbu 2D výkresovej dokumentácie v Creo Parametric 2.0
2 dni Stiahnuť
Surfacing Using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre prácu s plochami v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť
Interactive Surface Design using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre voľné (plošné) interaktívne modelovanie v Creo Parametric 2.0
2 dni Stiahnuť
Advanced Modeling using Creo Parametric 2.0 - pre pokročilých
- špecializované školenie pre pokročilé konštruovanie v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť
Advanced Assembly Design using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre tvorbu a riadenie rozsiahlych zostáv v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť
Flexible Modeling using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre flexibilnú editáciu 3D modelov v Creo Parametric 2.0
1 deň Stiahnuť
Behavioral Modeling Using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre konštrukčné analýzy a optimalizácie v Creo Parametric 2.0
1 deň Stiahnuť
Piping using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre konštrukciu 3D potrebných systémov v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť
Cabling using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre konštrukciu 3D káblových systémov v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť
Mechanism Design using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre konštrukciu mechanizmov v Creo Parametric 2.0
1 deň Stiahnuť
Mechanism Simulation Using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre analýzy mechanizmov v Creo Parametric 2.0
1 deň Stiahnuť
Mold Design using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre konštrukciu foriem v PTC Creo Parametric 2.0
2 dni Stiahnuť
Milling using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre NC programovanie (frézovanie, vŕtanie) v Creo Parametric 2.0
5 dní Stiahnuť
Turning using Creo Parametric 2.0
- špecializované školenie pre NC programovanie (sústruženie) v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť

späť >>>

Creo 2.0 - prechodové (Update) školenia

Názov školenia - popis Dĺžka školenia Obsah (PDF)
Update to Creo Parametric 2.0 from Creo Elements/Pro 5.0
- prechodové školenie pre oboznámenie sa s novinkami v Creo Parametric 2.0
2 dni Stiahnuť
Update to Creo Parametric 2.0 from Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
- prechodové školenie pre oboznámenie sa s novinkami v Creo Parametric 2.0
3 dni Stiahnuť
Manufacturing Update for Creo Parametric 2.0 from Creo Elements/Pro 5.0
- prechodové školenie pre oboznámenie sa s novinkami v NC obrábaní v Creo Parametric 2.0
1 deň Stiahnuť

späť >>>