IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Prehľad školení

Pripravili sme pre vás detailný prehľad nami poskytovaných školení vo forme PDF osnov, rozdelených podľa jednotlivých softvérových produktov.

Obsahom každej osnovy je názov, dĺžka trvania a obsah príslušného školenia.

Tieto osnovy vám poslúžia ako vodítko pri plánovaní vašich vzdelávacích aktivít, alebo ostatných užívateľov vo vašej spoločnosti.

Našim cieľom je, aby ste po úspešnom absolvovaní príslušného školenia boli schopní rýchlo a efektívne pracovať s daným systémom.

Po úspešnom absolvovaní školenia obdržíte IPM Solutions CERTIFIKÁT.

Školenie - potvrdenie o účasti / zhodnotenie spokojnosti

Venujte prosím niekoľko minút vyplneniu nasledujúceho vedomostného testu.

Vedomostný TEST →

"Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80 rokov. Každý, kto sa stále učí, ostáva mladý.
Je najlepšie v živote zostať mladý."

- Henry Ford

Možnosti počtu účastníkov, spôsobu a miesta realizácie školení

Podľa počtu účastníkov školenia je možné si vybrať:

 • skupinové školenie - realizované pre skupinu osôb (max. 8 osôb) z jednej, alebo z viacerých spoločností podľa PTC, alebo IPM štandardov na základe ďalšej dohody.
  Školiace materiály sú k dispozícii podľa typu školenia.
 • individuálne školenie - realizované pre 1 osobu podľa PTC, alebo IPM štandardov na základe ďalšej dohody.
  Školiace materiály sú k dispozícii podľa typu školenia.
  Nie je možné poskytnutie dodatočnej zľavy.

Podľa spôsobu realizácie školenia ponúkame nasledovné typy školení:

 • PTC LEARN cloud školenie - štandardizované PTC školenie realizované na PTC cloud školiacich licenciách na poslednej aktuálnej verzii príslušného SW.
  K dispozícii sú online PTC materiály v EN jazyku počas obdobia 4-12 mesiacov podľa typu školenia.
 • IPM REGIONAL lokálne školenie - štandardizované IPM školenie podľa regional štandardov STN/ISO, realizované na PTC školiacich licenciách lokálne inštalovaných na HW v IPM Solutions.
  K dispozícii sú tlačené materiály v EN jazyku pre každého účastníka školenia.
  Pri školení Creo softvéru je k dispozícii regionálne SK prostredenie a sada IPM ProTools automatizačných utilít.

Podľa miesta realizácie školenia ponúkame nasledovné možnosti:

 • Školenie OnLine - školiteľ a účastníci sú v spojení vzdialene prostredníctvom internetovej aplikácie zabezpečenej spoločnosťou IPM Solutions, umožňujúcej zdieľanie obrazu a zvuku.
  (doporučované v období COVID pandémie)
 • Školenie IPM Solutions - školiteľ a účastníci sa školia v školiacom stredisku IPM Solutions v Žiline.
 • Školenie U zákazníka - školiteľ a účastníci sa školia u zákazníka.

IPM REGIONAL lokálne školenia
 

Creo Parametric

Prehľad komplexných školení k softvéru Creo Parametric, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení ►

Creo Illustrate

Komplexné školenie softvéru Creo Illustrate pre tvorbu technických ilustrácií, animácií a videosekvencií.

obsah školenia (PDF)

Creo View

Komplexné školenie softvéru Creo View MCAD pre možnosť prehliadania a vizualizácie 2D/3D CAD dát.

obsah školenia (PDF)

 

Creo aplikácie

Prehľad komplexných školení k jednotlivým Creo aplikáciám pre zvládnutie práce s príslušnými aplikáciami.

obsah školení ►

Windchill

Prehľad komplexných školení k softvéru Windchill, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení ►

ESPRIT

Prehľad komplexných školení k softvéru ESPRIT, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení ►

 
Pomôžeme vám s výberom školenia →

PTC LEARN cloud školenia
 

Creo

Prehľad komplexných školení k softvéru Creo, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení (PDF)

Windchill

Prehľad komplexných školení k softvéru Windchill, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení (PDF)

Creo + Windchill

Prehľad komplexných školení k softvérom Creo + Windchill, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení (PDF)

 

Vuforia

Komplexné školenie softvéru Vuforia pre oboznámenie sa s možnosťami vytvárania rozšírenej reality (AR).

obsah školení (PDF)

ThingWorx

Prehľad komplexných školení k softvéru ThingWorx, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení (PDF)

ThingWorx Kepware

Prehľad komplexných školení k softvéru ThingWorx Kepware, rozdelených podľa jednotlivých oblastí využitia softvéru.

obsah školení (PDF)

 
Pomôžeme vám s výberom školenia →

Požiavaka na výber školenia

Potrebujete pomôcť pri výbere správneho školenia pre vás, alebo vašu organizáciu? Vyplňte formulár a my vám radi poradíme a navrhneme to najvhodnejšie školenie.

 

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.