IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill / Rozširujúce moduly

 

Windchill rozširujúce moduly
 
Poskytujte hodnotu pomocou jednoducho inštalovateľných nástrojov a procesov,
ktoré podporujú špecifické pracovné postupy.

 

Konštruovanie je vždy obmedzené zdrojmi

Windchill rozširujúce moduly ponúkajú užívateľom nástroje produktivity pre ich konkrétne pracovné úlohy. Rozširujúce moduly poskytujú okamžitú hodnotu bez reštartu, prispôsobenia, alebo regresného rizika Windchill-u, ale s kompatibilitou pri upgradovaní.

"Vyskúšajte si pred zakúpením" skúšobná verzia na stiahnutie

 • PDF Quick Access: načítanie PDF súborov jedným kliknutím
 • Promotion Validate/Promotion Validate Plus: automatická kontrola zákazníkom definovaných validátorov
  pre zabezpečenie konzistencie dát pred propagáciou obsahu
 • SiliconExpert Connect/ SiliconExpert Synch: výber a vyhodnotenie vhodnosti/rizika elektronických komponentov
  SiliconExpert v rámci pracovného toku objektov vo Windchill-e
 • Watermark/Watermark Starter: vloženie vodoznaku do ľubovoľného PDF súboru v systéme
 • Assemble Where Used: identifikácia hlavných zostáv, ktoré by mohli byť ovplyvnené zmenou jedného objektu
 • Representation Export: export uvoľneného obsahu medzi užívateľov mimo konštrukciu
 • Representation Import: výber súboru a jeho import pomocou nového užívateľského rozhrania
 • Change Analysis: zníženie úsilia na pochopenie zmien pri prezeraní súhrnov a histórie zmien
 • Equivalency Links: pridanie tabuľky na informačnú stránku: jedna tabuľka pre ekvivalentné objekty smerom nahor
  a jedna tabuľka pre ekvivalentné objekty smerom nadol
 • SSL Certificates: inštalácia SSL certifikátov
 • Change Review: zobrazenie súvisiacich zmien
Pozrite si všetky Windchill rozširujúce moduly →

Chcete vedieť viac o Windchill rozširujúcich moduloch?

Chcete viac informácií o Windchill moduloch? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.