IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

ThingWorx Asset Advisor

Údržba

Web/mobilná aplikácia pre pracovníkov údržby, ktorá poskytuje viditeľnosť kondície a stavu zariadenia v reálnom čase. Ohlasuje údržbe potenciálne problémy, ktoré môžu mať vplyv na produkciu výroby. Poskytuje jednoduché nástroje pre zisťovanie trendov a riešenie problémov.

  • Zjednotené pripojenie k rozdielnym strojom

  • Detekcia anomálií v reálnom čase

  • Monitorovanie kondície strojov

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie nájdete tu:

Q