IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ThingWorx Foundation

ThingWorx Foundation umožňuje vývojárom rýchlo vytvoriť, pripojiť  a nasadiť prelomové aplikácie, riešenia a skúsenosti pre inteligentný a prepojený svet.

Ako to funguje?

ThingWorx Foundation je kompletná, end-to-end technologická platforma navrhnutá špeciálne pre internet vecí. Umožňuje vývojárom vytvoriť, pripojiť a nasadiť prielomové aplikácie, riešenia a skúsenosti, ktoré sú pripravené na podnikanie.

ThingWorx Foundation sa pripája ku všetkým komponentom ThingWorx, čo poskytuje vývojárom zjednodušený, bezproblémový prístup na vytvorenie komplexných riešení IoT.

Viac informácií

 

ThingWorx Utilities

ThingWorx Utilities obsahuje IoT aplikácie so preddefinovanými funkciami, ktoré umožňujú firemným používateľom ľahko a efektívne riadiť pripojené produkty.

Inovatívni vývojári IoT vytvárajú pripojené zariadenia a aplikácie IoT v našom inteligentnom, prepojenom svete. Pokiaľ však ide o každodenné riadenie, musia mať obchodní analytici a obchodní používatelia možnosť definovať, monitorovať, spravovať a optimalizovať výkon svojich "vecí".

Vývojári potrebujú nástroje a schopnosti, ktoré im umožnia prispôsobiť aplikácie IoT tak, aby vyhovovali potrebám konkrétnych iniciatív - nástrojov, ktoré môžu ľahko využívať analytici a používatelia podnikových aplikácií na riadenie spojených produktov bez nutnosti ovládať programovanie.

Viac informácií

ThingWorx Analytics

Služba ThingWorx Analytics prináša výkonné a operatívne analytické riešenia na platforme ThingWorx.

Analýza je v srdcom každého IoT riešenia

Každá "vec" v rámci internetu vecí môže každý deň generovať až milióny dátových údajov. Predpokladá sa , že počet zariadení v roku 2020 dosiahne 30 miliárd. To je veľmi veľa dát a problém bude len naďalej rásť. Použitie tradičných analytických prístupov však nebude fungovať - tieto nástroje neboli vytvorené pre IoT.

Viac informácií

ThingWorx Studio

ThingWorx Studio prináša aplikácie, ktoré používateľom umožňujú lepšie vytvárať, obsluhovať a prevádzkovať produkty v inteligentnom, prepojenom svete prostredníctvom rozšírenej reality.

Rozšírená realita (AR) mení prostredie pre podniky a vývojárov v kontexte internetu vecí. Namiesto samostatných, obmedzených aplikácií môže byť rozšírená realita použitá na vytvorenie dynamického zážitku prostredníctvom jedného výkonného nástroja. Rozšírená realita predstavuje jedinečnú príležitosť pre rýchly rozvoj a zavedenie v podniku. Začlenením rozšírenej reality do stratégie internetu vecí môžu podniky zlepšiť služby, spätnú väzbu od zákazníkov, vývoj a výrobu výrobkov..

Viac informácií

ThingWorx Industrial Connectivity

Priemyselný internet vecí využíva existujúce technológie v priemyselných prostrediach - vrátane komunikácie medzi strojmi a automatizačné technológie. Zahŕňa nové technológie ako je spracovanie big dát, samoučiace sa stroje.

Využite najkomplexnejšie riešenie pre interoperabilitu medzi zariadeniami. Softvér KEPServerEX poskytuje jeden zdroj údajov priemyselnej automatizácie pre viacero aplikácií. Používatelia pripojujú, spravujú, monitorujú a riadia rôzne automatizačné zariadenia a softvérové aplikácie prostredníctvom jedného intuitívneho používateľského rozhrania.

Viac informácií