IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

ThingWorx Analytics

Služba ThingWorx Analytics prináša výkonné a operatívne analytické riešenia na platforme ThingWorx.

Analytics je v "srdci" každého IoT riešenia

Každá "vec" v rámci "internetu vecí "môže každý deň generovať až milióny dátových údajov. S počtom zariadení, o ktorých sa predpokladá, že do roku 2020 dosiahnu 30 miliárd - to je veľa dát a problém bude len naďalej rásť.

Pre výrobcov a používateľov pripojených zariadení je požiadavka na ďalšie a lepšie informácie, ktoré spadajú do IoT,  podporovaná samotným rastom údajov. Použitie tradičných analytických prístupov však nebude fungovať - ​​tieto nástroje neboli vytvorené pre IoT.

Riešenie problémov s objemom, rýchlosťou a rozmanitosťou dát z "internetu vecí" je kľúčom k poskytovaniu ešte silnejších riešení IoT pre koncových používateľov.

ThingWorx Analytics

Služba ThingWorx Analytics umožňuje podnikom nájsť skutočnú hodnotu vo svojich údajoch IoT - učiť sa z minulých údajov, porozumieť a predpovedať budúcnosť a robiť rozhodnutia, ktoré zlepšia výsledky.

Adapt

Poskytnite predpísanú a simulačnú inteligenciu, ktorá identifikuje faktory, ktoré prispievajú k výsledku, a vysvetľuje, ako zmeniť predpokladaný výsledok.

Optimize

Automaticky prevádzkovať a udržiavať prediktívnu a simulačnú inteligenciu pre koncových používateľov.

Predict

Poskytnite automatizované tvorbu prediktívnych modelov a ich prevádzkyschopnosť pre rôzne výstupy. Zisťovanie vzoru a anomálií v dátových tokoch v reálnom čase.

Watch

Monitorujte zariadenia s okrajovými podmienkami a zaistite detekciu anomálií v reálnom čase na dátových tokoch.

Ako to funguje

ThingWorx Analytics je integrovanou technológiou platformy ThingWorx IoT, ktorá umožňuje vývojárom rýchlo a jednoducho pridávať detekciu anomálií v reálnom čase, prediktívne analýzy a simuláciu riešení, ktoré vytvárajú.

 

Thing Watcher

Nájde anomálie v zariadeniach v reálnom čase. Automaticky pozoruje a učí sa normálový stav pre každý prístroj alebo snímač. Následne monitoruje každú anomáliu a poskytuje koncovému používateľovi upozornenia v reálnom čase.

Thing Predictor

Automaticky predpovedá budúce výsledky. Pripája "veci" k relevantným prognózam založených na výsledkoch (čas od zlyhania, chyby za hodinu atď). Zobrazuje výsledky koncovým používateľom prostrednícvom akéhokoľvek riešenia, alebo skúseností, ktoré ThingWorx podporuje

Thing Optimizer

Zlepšite budúce výkony a výsledky s automatizovanými predpismi a simuláciami. ThingOptimizer automaticky identifikuje kľúčové faktory a prispôsobujúce daný výsledok.