IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ThingWorx - IoT platforma

Jedna platforma. Nekonečné možnosti

Čo znamená IoT pre výrobu

Čo je prínosné v  oblasti IoT - internetu vecí, nie je samotný internet, ale meniaca sa povaha "vecí" - výrobkov, ktoré vyvíjate, vyrábate, prevádzkujete a obsluhujete. Jedná sa o rozšírené možnosti týchto inteligentných, pripojených produktov a ich údajov, ktoré vytvárajú. Tieto prinášajú novú éru pri boji s konkurenciou.

Väčšina výrobcov má ambiciózne ciele: Spustiť inovácie a navrhovať tie najlepšie produkty, zlepšiť výrobné procesy, poskytnúť skvelý servis a nakoniec prekonať konkurenciu. Spoločnosť PTC má viaceré publikácie o tom, ako výrobcovia dnes tieto ciele v inteligentnom a prepojenom svete dosahujú.

Ako inteligentné pripojené produkty transformujú firmy. Harward busines review

Výroba a organizačná štruktúra firiem sa radikálne zmení pod vplyvom zavádzania inteligentných, pripojených zariadení. Michael E. Porter a James E. Heppelmann

Tvorba IoT riešenia vyžaduje použitie platformy

Vytvorenie kompletného systému IoT – interentu vecí môže byť obrovskou výzvou aj pre tie najrozvinutejšie spoločnosti. Vyžaduje si veľa odborného know-how, času a kapitálu. Firmy sa v konečnom dôsledku boria s dlhými cyklami zavedenia  IoT projektov a nízkou návratnosťou investícií.

Platforma ThingWorx IoT bola vytvorená tak, aby zásadne zmenila spôsob pripojenia, analýzy, riadenia a skúseností všetkých "vecí" v našom inteligentnom, prepojenom svete.

Aké nástroje potrebujete pre realizáciu IoT?

Odborníci z PTC a Sysmex America vysvetľujú, ako internet vecí vytvára nové príležitosti pre podniky