IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Ako získať maximálne rozmery modelu a zostavy

Veľa krát sa stretávame s požiadavkou na zaslanie celkových rozmerov zostavy, rozmerov polotovaru, maximálnych rozmerov súčiastok. Napádajú nás otázky napríklad: ako sa zmení rozmer zostavy, keď tam vložíme požadovanú súčiastku, ktorý rozmer sa zmení? Aby sme dokázali jednoducho a automaticky zistiť maximálne rozmery zostavy, alebo modelu a aby nám tieto rozmery automaticky vypisovalo ako hodnotu parametra použijeme nástroj, ktorý obsahuje PTC Creo Parametric a volá sa ModelCheck.

V prvom kroku si musíme nastaviť ModelCheck. Ten pri spusteni používa nastavenia, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v adresári MC napríklad:

(D:\Applic\StartTools\configs\Creo4\mc\)

1. Nastavíme východzie nastavenia pre spustenie ModelCHECKu (*.mc) voľbu MU_ENABLED na hodnotu Y.  

(D:\Applic\StartTools\configs\Creo4\mc\config\config_init.mc)

Obr. 1

2. Nastavíme nastavenia pre kontrolu ModelCHECKu Check files (*.mch) voľbu OVERALL_SIZE na hodnotu Y.

(D:\Applic\StartTools\configs\Creo4\mc\config\check\default_checks.mch)

Obr. 2

3. Nastavíme nastavenia pre kontrolu ModelCHECKu  Check files (*.mch) voľbu ADD_CHK_PARAM na hodnotu Y.

(D:\Applic\StartTools\configs\Creo4\mc\config\check\default_checks.mch)

Obr. 3

4. Nastavíme nastavenia pre spustenie ModelCHECKu  Start files (*.mcs) voľbu PRT_ADD_CHK_PARAM <Parameter_Name> OVERALL_SIZE v následujúcich súboroch.

(D:\Applic\StartTools\configs\Creo4\mc\config\start\default_start.mcs, ipm_start.mcs, sample_start.mcs)

Obr. 4

Po spusteni Modelcheck Interactiv v Creo 4.0, Creo automaticky vytvori zadany parameter a vyplní aktuálne maximálne rozmery modelu, alebo zostavy.

Obr. 5

Obr. 6

Krátka video ukážka nastavenia ModelChecku a jeho použitia pre tvorbu parametra s hodnotou maximálnych rozmerov modelu, alebo zostavy.

Video ukážka TU.