IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill
 
Windchill PLM softvér
 
Získajte hodnotu rýchlo pomocou štandardizovaných funkcií
v komplexnom portfóliu základných PDM a pokročilých PLM aplikácií.
 

Čo je Windchill?

Výrobné spoločnosti nikdy nepotrebovali zdieľanie informácií v reálnom čase, dynamickú vizualizáciu dát a schopnosť spolupráce viac ako dnes. Jednoduchý a bezpečný prístup k dátam pre multidisciplinárne a geograficky rozmiestnené tímy, procesy zamerané na kvalitu a prístup k výrobe založený na dátach - Windchill zvyšuje spôsob, akým sa vykonáva vývoj výrobkov.

Otvorená architektúra Windchill-u umožňuje jednoduchú integráciu s inými podnikovými systémami, vrátane IoT a poskytuje pevný základ pre vytvorenie digitálneho toku informácií založeného na výrobku. Windchill poskytuje komplexné schopnosti, vysoko konfigurovateľné funkcie a aplikácie založené na úlohách a pozíciách. Rozširuje samoobslužný prístup k sledovaniu hodnotných údajov o výrobkoch aj pre osoby, ktoré väčšinou PLM nepoužívajú, pričom sa vyhýba nadmernému prispôsobovaniu a zložitosti systému.

 

Windchill zvyšuje úroveň vývoja výrobkov

Bez ohľadu na to, akú pozíciu zastávate v životnom cykle výrobku, Windchill vám pomôže rýchlo získať hodnotu. Dosiahnuté priemerné výsledky našich zákazníkov:

Windchill Aplikácie

Balíky pre expertov

Základné PDM a PLM funkcie sú k dispozícii pre odborných užívateľov v balíkoch Base, Advanced a Premium, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám vašej organizácie.

Doplnky pre pozície a priem. odvetvia

Aplikácie založené na štandardoch, ktoré umožňujú odborníkom využívať asociatívne údaje o výrobkoch v kontexte ich pozície a/alebo priem. odvetvia s vysokým stupňom automatizácie.

Balíky pre ne-expertov

Aplikácie založené na úlohách a pozíciách pre ne-odborných užívateľov na prezeranie a interakciu s údajmi o výrobkoch v kontexte ich systému pomocou ThingWorx Navigate.

 

Vizualizácia, overenie a kontrola

Umožnite užívateľom prezerať, označovať, ovplyvňovať a zdieľať v rôznych formách digitálne dáta výrobkov v 2D, 3D a v rozšírenej realite.
 

Integrácia podnikových systémov

Schopnosti založené na EAI (Integrácia Podnikových Systémov), navrhnuté na integráciu PLM služieb ponúkaných Windchill-om so službami ponúkanými distribučnými sieťami, ako sú napríklad ERP systémy (Enterprise Resource Planning).

Rozširujúce moduly

Rozširujúce funkčnosti a schopnosti, ktoré môžu byť pridané do Windchill-u.
 
 

Architektúra a nasadenie

PLM softvér spoločnosti PTC je optimalizovaný na podporu komplexných podnikov a externých partnerov s vysokým stupňom automatizácie
a vzájomnej spolupráce pri riadení konfigurácií naprieč odbormi.

 
Moderná architektúra

Spravujte dáta pomocou webovej architektúry vytvorenej pre multi-systémovú orchestráciu.

 
Bezpečná spolupráca

Pracujte vo vnútri aj mimo podnik so zabezpečenou ochranou duševného vlastníctva a platformy.

 
Zjednodušené aktualizácie

Zníženie prestojov užívateľov
aktualizáciou dát na mieste
pomocou časovo úspornej
automatizácie.

 
Správa a podpora

Využite „neustále zapnutý“ IoT systém monitorovania a PTC vzdelávacie programy zamerané na odborníkov.

 
Flexibilné nasadenie

Nasadenie na mieste, alebo v cloude pre vyššiu dostupnosť a dodržiavanie bezpečnosti.

ZAČNIŤE HNEĎ TERAZ →

Windchill novinky

Zažite lepšiu spoluprácu, vyššiu kvalitu v uzavretom cykle a súbežnú výrobu.

  • Rýchly vývoj aplikácií založených na pozíciách a úlohách: ThingWorx Navigate 9.0 umožňuje zákazníkom vytvárať si vlastné jedinečné aplikácie, využívajúc prostredie rýchleho vývoja aplikácií pomocou opakovane použiteľných komponentov. Vyskúšajte si osemkrát kratší čas na vytvorenie novej vlastnej aplikácie, skrátený z tri a pol mesiaca na menej ako dva týždne.
  • Implementácia kvality v uzavretom cykle: Integrácia ALM a PLM poskytuje možnosť vysledovateľnosti pre včasné zistenie a vyriešenie problémov. Nová funkcia je zabezpečená prostredníctvom úzkej integrácie OSLC s PTC nástrojmi a nástrojmi tretích strán na správu požiadaviek (t.j. IBM Doors NG).
  • Vizuálna správa vlastností kritických na kvalitu (CTQ): Creo View 7, integrovaný PTC softvér na správu životného cyklu, poskytuje vizuálne porovnania založené na definícii modelu (MBD) pre lepšiu správu CTQ vlastností. Creo View 7 poskytuje ďalšie možnosti v MBD procese porovnávania, čo užívateľom umožňuje identifikovať zmeny stavov pohľadov zachytené v CAD návrhu.
  • Podpora súbežného konštruovania s výrobným závodom: Nástroje na transformáciu kusovníka (BOM) umožňujú výrobným inžinierom rýchlo prezerať a porovnávať zmeny na výstupe s výrobnými kusovníkmi špecifickými pre daný podnik.

Viac informácií o novinkách →

 

 

Product Data Management (PDM)
Umožnite globálnu spoluprácu naprieč prostrediami súbežného navrhovania
pomocou zabezpečeného, integrovaného multi-CAD systému pre správu dát o výrobku.
 

Chcete vedieť viac o Windchill-e?

Chcete viac informácií o Windchill-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.