IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill
 
Windchill PLM riešenie
 
Získajte rýchlo pridanú hodnotu pomocou predkonfigurovaných a štandardizovaných funkcií v komplexnom portfóliu od základných PDM cez pokročilé PLM funkčnosti.
 

Čo je Windchill?

Zdieľanie informácií o výrobku v reálnom čase, dynamická vizualizácia dát a schopnosť spolupráce sú pre výrobné spoločnosti ešte dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým. COVID-19 nás núti komunikovať efektívnejšie a rýchlejšie. Potrebujeme jednoduchý a bezpečný prístup k dátam pre multi-disciplinárne a globálne tímy. Zameriavame sa na digitálne procesy, ktoré môžu významne ovplyvniť kvalitu výroby, ako aj samotných výrobkov. Základom je prístup k výrobe založený na jednotnej správe komplexných dát o výrobku.

Otvorená architektúra Windchill-u umožňuje jednoduchú integráciu s inými podnikovými systémami, vrátane ERP a IoT a poskytuje pevný základ pre vytvorenie spojitého  digitálneho toku informácií naprieč celým podnikom. Windchill poskytuje komplexné možnosti, jednoducho konfigurovateľné funkcie a aplikácie, potrebné pre plnenie rôznych úloh a pre rôznych ľudí v spoločnosti. Windchill umožňuje jednoduchý prístup k dátam o výrobku aj pre ľudí, ktorí väčšinou PLM nepoužívajú, pričom sa vyhýba nadmernej zložitosti systému.

 
 

Windchill zvyšuje úroveň vývoja výrobkov

Bez ohľadu na to, akú pozíciu zastávate v životnom cykle výrobku, Windchill vám pomôže rýchlo získať hodnotu. Dosiahnuté priemerné výsledky našich zákazníkov:

Windchill - sada aplikácií

Balíky pre tvorcov informácií

Základné PDM a PLM funkcie sú k dispozícii pre odborných užívateľov, ktorí do systému ukladajú dáta v balíkoch Base, Advanced a Premium.

Doplnkové moduly pre ďalšie oddelenia

Špecializované moduly pre užívateľov z ďalších oddelení (TPV, výroba, kvalita, servis), ktorým umožňujú využívať asociatívne dáta o výrobkoch v kontexte ich procesných potrieb.

Balíky pre užívateľov informácií

Umožňujú zdieľať a prehliadať komplexné informácie o výrobku príležitostným užívateľom v kontexte ich úloh, alebo procesov pomocou ThingWorx Navigate technológie.

 

Vizualizácia, posudzovanie a schvaľovanie

Umožnite užívateľom prezerať, poznámkovať, schvaľovať a zdieľať digitálne dáta výrobkov v rôznych formách v 2D, 3D, vrátane rozšírenej reality (AR).

Integrácia s podnikovými systémami

Schopnosti založené na EAI (Integrácia Podnikových Systémov), navrhnuté na integráciu PLM služieb ponúkaných Windchill-om s podnikovými systémami, ako sú napr. ERP, MES, IoT systémy.

Windchill rozšírenia

Poskytujú sadu jednoducho inštalovateľných prídavných nástrojov (a la carte), ktoré zefektívňujú konkrétne pracovné postupy a procesy.

Architektúra a implementácia

PLM softvér spoločnosti PTC je optimalizovaný na komplexnú podporu automatizácie digitálnych podnikových procesov
naprieč všetkými zainteresovanými oddeleniami.

 
Moderná architektúra

Spravujte dáta pomocou webovej architektúry vytvorenej pre multi-systémovú platformu.

 
Bezpečná spolupráca

Pracujte vo vnútri aj mimo podnik so zabezpečenou ochranou duševného vlastníctva spoločnosti.

 
Aktualizácia dát

Automatická aktualizácia údajov
v reálnom čase
umožňuje užívateľom šetriť čas
a pracovať bez prerušenia.

 
Správa a podpora

Využitie sady nástrojov pre efektívnu správu, podporu a riešenie požiadaviek "always on" systémom s PTC.

 
Flexibilné nasadenie

Nasadenie priamo u zákazníka, alebo v cloude pre lepšiu dostupnosť a garancie bezpečnosti.

ZAČNIŤE HNEĎ TERAZ →

Windchill novinky

Aplikujte Windchill pre lepšiu spoluprácu tímu v rámci životného cyklu výrobku a pre lepšiu kvalitu celého výrobného procesu vašej organizácie.

  • Jednoduché Navigate aplikácie pre príležitostných (non-CAD) užívateľov: ThingWorx Navigate 9.0 umožňuje zákazníkom vytvárať si vlastné jedinečné aplikácie, využívajúc preddefinované prostredie s opakovane použiteľnými komponentami. Vývoj novej vlastnej aplikácie je osemkrát rýchlejší, čím sa skráti jej vývoj z 3,5 mesiaca na menej ako 2 týždne.
  • Riadenie kvality v rámci životného cyklu: Integrácia začlenenia softvérovej architektúry výrobku do PLM poskytuje možnosť komplexného riešenia výrobku pre včasné zistenie a vyriešenie prípadných problémov. Nová funkcia je zabezpečená prostredníctvom úzkej integrácie filozofie otvoreného vývoja softvéru s PTC nástrojmi a nástrojmi tretích strán.
  • Vizualizácia CTQ (critical-to-quality) charakteristík: Creo View 7, integrovaný PTC softvér na zobrazovanie grafických informácií v rámci životného cyklu, poskytuje vizuálne porovnanie 3D dát, založené na MBD definícii modelu pre lepšie riadenie CTQ charakteristík. Creo View 7 poskytuje v MBD procese ďalšie možnosti porovnávania, čo hlavne non-CAD užívateľom umožňuje identifikovať zmeny v CAD návrhu.
  • Podpora súbežného konštruovania so samotnou výrobou: Nástroje na previazanú transformáciu konštrukčného, technologického a servisného kusovníka (xBOM) umožňujú užívateľom rýchlo prezerať a porovnávať zmeny týchto kusovníkov. To umožňuje mať plnohodnotne pod kontrolou vzťah výroby, servisu a konštrukcie vo výrobnom podniku.

Viac informácií o novinkách →

 
 

 

Product Data Management (PDM)
Umožňuje globálnu súbežnú spoluprácu pri návrhu výrobkov pomocou zabezpečeného,
integrovaného multi-CAD systému pre správu a riadenie výrobkových dát
.
 

Chcete vedieť viac o Windchill-e?

Chcete viac informácií o Windchill-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.