IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill / Balíky pre užívateľov informácií

 

Windchill balíky pre užívateľov informácií
 
Zjednodušený, pozíciou riadený prístup k PLM obsahu. Zapojte všetky činnosti
v spoločnosti v rámci digitálneho vlákna výrobku.

 

Eliminujte pomalý, náchylný na chyby, manuálny export PLM dát

PTC ponúka balíky pre ne-expertov ako rýchly a jednoduchý spôsob zdieľania rozsiahlych vizuálnych informácií o výrobku. Aplikácie pre konkrétne úlohy alebo činnosti umožňujú širokej skupine užívateľov stať sa aktívnymi PLM spolupracovníkmi, bez potreby zdĺhavého školenia, alebo odborných znalostí podnikového softvéru. So zameraním sa na vytvorenie digitálneho vlákna výrobku, môžu byť tieto balíky rozšírené o interné a externé tímy a integrované s inými podnikovými systémami, ako sú CAD, ALM, MES, SCM, ERP, CRM a IoT, bez replikácie dát.

Jednoduché aplikácie špecifické pre danú úlohu

Vďaka malému, alebo žiadnemu školeniu, balíky pre ne-expertov, označované ako ThingWorx Navigate, umožňujú online spoluprácu vďaka funkciám, ktoré užívateľom umožňujú kontrolovať, schvaľovať, komentovať a poskytovať spätnú väzbu. Kombináciou dát z viacerých podnikových systémov uvidia užívatelia všetky informácie o výrobku v kontexte svojej pozície vo firme pre podporu svojich úloh a rozhodnutí. PTC ponúka tri typy balíkov pre ne-expertov, ktoré poskytujú bezproblémové pripojenie do Windchill-u:

• View

Užívatelia môžu prezerať a merať v 3D, prezerať CAD dáta, výkresy, vlastnosti súčiastok, zoznamy súčiastok, štruktúry súčiastky, dokumenty, štruktúry dokumentov a sťahovať sady výkresov.


• Contribute

Užívatelia môžu spisovať, vyhľadávať a triediť kontrolované požiadavky na zmeny a schvaľovať úlohy. Môžu si zobraziť podrobnosti o požiadavke na zmenu a schváliť/zamietnuť, alebo znova zadať požiadavku na zmenu.


• Connected PLM

Užívatelia môžu využívať opakovane použiteľné komponenty na rýchle vytváranie aplikácií. Môžu prispôsobovať OOTB ThingWorx Navigate aplikácie, vytvárať svoje vlastné jedinečné aplikácie, alebo dokonca vyvíjať aplikácie, ktoré kombinujú PLM, Enterprise a/alebo IoT dáta pre prípady použitia digitálnych dvojčiat.

Viac informácií o ThingWorx Navigate

Prostredníctvom ThingWorx Navigate aplikácií založených na pozíciách a úlohách, môžete poskytnúť zúčastneným stranám priamy prístup k aktuálnym údajom o výrobku. Ne-expertní užívatelia majú jednoduchý prístup k rozsiahlym údajom uloženým v podnikovom systéme - nie je potrebné žiadne školenie.

Preskúmať ThingWorx Navigate →

Chcete vedieť viac o Windchill balíkoch pre užívateľov informácií?

Chcete viac informácií o Windchill balíkoch? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.