IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

HOTLINE

+421 41 507 47 47
hotline@ipmsolutions.sk

On-line podpora pre vás

HOTLINE je telefonická, internetová a e-mailová služba umožňujúca riešiť drobné požiadavky týkajúce sa využívania aplikačného softvéru On-line. Skladá sa zo zadefinovania požiadavky, zaevidovania v systéme, pridelenia technickému pracovníkovi, vyriešenia požiadavky a doručenia informácie zákazníkovi. V prípade neaktívneho maintenance je táto služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb IPM Solutions. Naši aplikační inžinieri využívajú širokú databázu vlastných skúseností a poznatkov, ako aj internú hotline vedomostnú základňu našich partnerov.

Hotline je poskytovaný:

  • na telefónnom čísle: +421 41 507 47 47
  • prostredníctvom emailu na adrese: hotline@ipmsolutions.sk
  • vzdialeným prístupom cez internet s použitím aplikácie: TeamViewer

PTC aktívni zákazníci môžu využiť aj priamu PTC eSupport podporu

Potrebujete pomôcť?

Máte problémy so softvérom? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne volajte na 041/507 47 47, alebo nám napíšte na: .
Naši aplikační inžinieri sa s vami čoskoro spoja pre riešenie vášho problému.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.