IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

 

Creo - obľúbené klávesové skratky

Najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť pokrok, je niekedy v najzákladnejších počítačových nástrojoch - myš a klávesnica. Creo Parametric je plné klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu zvýšiť vo všetkých vašich projektoch, od počatia až po konečné simulácie.

 

Zobrazovanie a skrývanie položiek v stromu modelu

 • Vyberte položky v strome modelu a potom stlačte klávesy CTRL + H, aby ste dočasne skryli objekty v strome modelu a v mini toolbare. Uvidíte, že sa presunuli do hladín "Skryté položky"

Pohybové klávesové skratky

Presné a rýchle umiestnenie nových komponentov do vášho modelu je hračka s malou koordináciou medzi klávesnicou a myšou. Pomocou nich získate správne umiestenie pre prizostavované modeli.

 • Pred umiestnením podržte stlačené klávesy CTRL + ALT a stredné tlačidlo myši, aby ste presunuli ukazovateľ na komponenty, ktoré sa majú roztočiť
 • Stlačte a podržte CTRL + ALT + pravé tlačidlo myši a pohnite ukazovateľom, aby ste komponent presunuli po obrazovke

Lietajte okolo objektov v 3D

Pri dynamickom sledovaní v 3D režime môžete z vtáčej perspektívy alebo z pohľadu zeme pozerať na svoj model. Rýchle stlačenie kláves v kombinácii s potiahnutím myši uľahčuje otáčanie, posúvanie a približovanie.

 • Podržaním stredného tlačidla myši počas ťahania model otočíte
 • SHIFT + prostredné tlačidlo myši na posúvanie modelu
 • Ak chcete model priblížiť alebo oddialiť, stlačte CTRL + prostredné tlačidlo myši
 • Potiahnutím do strany s CTRL + prostredným tlačidlom myši otočte model

Full Screen režim

 • Veľké monitory s vysokým rozlíšením sú samozrejmosťou, ale zriedka využívame ich potenciál. Jednoduchým ťuknutím na klávesu F11 sa odstráni ribbon, strom modelu, oblasť správ a stavový riadok. Creo v režime celej obrazovky vám dáva nové a otvorené pole na prácu na vašom modeli
 • Inteligentný mini panel nástrojov a funkcie vyvolané kliknutím pravého tlačidla myši poskytujú väčšinu nástrojov po ruke. Ak potrebujete ribbon alebo strom modelu, posuňte myš k okraju obrazovky a budú späť. Keď ste pripravení na návrat do štandardného rozloženia Creo, kliknite opäť na klávesu F11

Prepnutie medzi režimom Sketch a Geometry

 • SHIFT + S prepína výberový filter na oblasť Sketch
 • SHIFT + G prepne späť na Geometry

Späť na počiatocný stav

Tieto tri rýchle klávesové príkazy oddialia, zrušia pootočenie, zrušia výber a inak obnovia váš model späť na prirodzený počiatočný bod.

 • Použite CTRL + G na regeneráciu modelu po vykonaní úprav alebo vykonaní zmien v reláciach a parametroch
 • CTRL + D resetuje model späť na predvolené zobrazenie
 • Ak meníte systémové nastavenia ako je zobrazenie nulového bodu alebo ak potrebujete odstrániť prekreslenie v zložitom modeli, prekreslite celú obrazovku kombináciou klávesov CTRL + R

Tvorba vlastných klávesových skratiek

Ak nemôžete nájsť klávesovú skratku, ktorú potrebujete, môžete si vždy vytvoriť svoju vlastnú. Tu je postup:

 • Kliknutím na File/Súbor> Options/Možnosti otvorte dialógové okno
 • V stĺpci Keyboard Shortcuts/Klávesové skratky kliknite na bunku. Do bunky zadajte klávesovú skratku.
 • Kliknite OK

Efektívna úprava rovníc

PTC Mathcad je nevyhnutný inžiniersky doplnok, ktorý sa jednoducho integruje s vašimi zostavami Creo. Matematika je však plná špeciálnych symbolov, ktoré môžu spomaliť písanie. Zopár pomocných klávesových skratiek.

 • Prepnite na indexovanie (y) pomocou CTRL + znamienko mínus
 • Horné indexy, známe tiež ako exponenciály (xy), používajú klávesy SHIFT + ^
 • Pridajte definíciu (x: = y) pomocou SHIFT +:
 • Vložte multiplikačné symboly pomocou SHIFT + *
 • Použite konštanty, ako napríklad grécke písmeno Pi (π) stlačením P + CTRL + G

Ďalšie klávesové skratky nájdete v Creo Parametric alebo Online na PTC

Ďalšiu pomoc pre skratky nájdete v aplikácii Creo pomocou Help. Stránka podpory PTC tiež ponúka výrazný vyhľadávací nástroj a množstvo ďalších skratiek. S trochou prieskumu a praxe si tieto klávesové skratky osvojíte do každodenných úloh týkajúcich sa dizajnu.