IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Technológie
 
Digitálne technológie
na riešenie úloh reálneho sveta
 
Digitalizácia vedie k inovácii výrobkov, zvyšuje produktivitu podnikov
a dosahuje bezkonkurenčnú úroveň služieb.

 

DIGITÁLNE RIEŠENIA PRE PODNIKATEĽSKÉ ÚLOHY REÁLNEHO SVETA

Svet vidí veľké globálne posuny v tom, čo charakterizujeme ako bezpečné a produktívne podnikanie. Vo výsledku, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zníženie prevádzkových nákladov, maximalizácia rastu výnosov a zvýšenie výkonnosti modernými a efektívnymi spôsobmi.

Máme mnohoročné skúsenosti s podporou zákazníkov pri riešení ich kľúčových podnikateľských výziev pre dosiahnutie ich cieľov pomocou digitálnych riešení v reálnych aplikáciách. Nájdite cestu k rýchlejšiemu úspechu.

ZLEPŠENIE VÝKONNOSTI

Zvýšte výkonnosť služieb, výroby a konštruovania zlepšením produktivity technikov, výkonnosti a optimalizácie navrhovania. Zistite, ako môžete zvýšiť produktivitu operátora až o 60% a znížiť neplánované prestoje až o 30%, aby bol každý proces v hodnotovom reťazci úsporný, škálovateľný a efektívny.

MAXIMALIZÁCIA RASTU VÝNOSOV

Odomknite príležitosti, ktoré podporujú nové zdroje výnosov, a to uvedením nových produktov na trh až o 90% rýchlejšie pomocou integrovaných dát, procesov, ľudí a technológií vo vašej organizácii. Maximalizujte rast výnosov a zvýšte výkon podniku až o 30% skrátením času uvedenia výrobku na trh a dodacích lehôt.

ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

Znížte prevádzkové náklady až o 12% v celom hodnotovom reťazci pomocou monitorovania v reálnom čase a prepojených analytických riešení. Zistite, ako môžete znížiť svoje náklady na prácu a materiál, režijné náklady pre zvýšenie produktivity operátora pri súčasnom znížení odpadu a opráv, nákladov na kvalitu a času technikov na mieste.

TECHNOLÓGIE NA DOSIAHNUTIE VAŠICH PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

Zvyšovanie výnosov, zvyšovanie výkonnosti, znižovanie nákladov - to všetko sa dá dosiahnuť implementáciou inovatívnych technológií, ktoré sú účelovo zamerané na riešenie úloh, ktoré brzdia vašu spoločnosť v rozvoji.

Inovatívne technológie pomáhajú spoločnostiam v rámci celého hodnotového reťazca dosiahnuť pôsobivé výsledky pre seba, svojich zákazníkov a svet.
Zistite, prečo sme neustále na špici našich osvedčených technológií.

 

Poskytnutie kritických informácií pracovníkom v prvej línii.
Možnosť rýchlejšieho prenosu znalostí odborníkov.
Zvýšenie výkonnosti pomocou odborného poradenstva v reálnom čase.
Vytváranie pohlcujúcich ukážok výrobkov a propagačných zážitkov.

Prepojenie strojov, zariadení, pracovníkov, vybavenia a celých systémov.
Maximalizácia doby prevádzky zariadení a znižovanie nákladov na údržbu pre zákazníkov.
Možnosť zviditeľnenia dát tímom pre ich porozumenie a prácu s nimi v reálnom čase.
Bezpečný prístup, monitorovanie, analyzovanie a práca s dátami.

PLM

Prepojenie podnikových systémov počas celého procesu vývoja výrobku.
Rozloženie dátových úložísk v organizácii v rámci hodnotového reťazca.
Správa dát viacerých systémov pre skrátenie času uvedenia na trh.
Prístup k správnym dátam správnym spôsobom pre konštrukciu, výrobu, závod, atď.

CAD

Vytváranie, analyzovanie, prezeranie a zdieľanie návrhov výrobkov.
Pochopenie, ako sa návrhy správajú v reálnych podmienkach.
Optimalizácia návrhov pre uistenie sa, že výrobky budú vyhovujúce a uspejú na trhu.
Umožnenie spoločnej práce konštruktérov odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Chcete vedieť viac o Digitálnych Technológiách?

Chcete viac informácií o Digitálnych Technológiách? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.