IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Ako máte vyriešené Online riadenie a plánovanie výroby?

Manufacturing Execution System MES PHARIS® je pre Vás to správne riešenie


PHARIS - nástroj na efektívne riadenie výroby

Pozrite si video ako spoločnosť KASKO nasadením systému PHARIS od spoločnosti UNIS, a.s. zefektívnila výrobné procesy vo svojej lisovni plastov.

Spoločnosť UNIS je renomovaná česká spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom MES systémov už viac ako 20 rokov.  "Výrobný informačný systém MES" (Manufacturing Execution System), vyvíjaný a distribuovaný pod značkou PHARIS®, je nasadzovaný pre komplexné riadenie výroby v diskrétnych výrobách (kovovýroba, lisovne plastov,...).  Partnerská spolupráca s našou spoločnsoťou je zameraná na rozšírenie tohoto riešenia na území Slovenska vrátane zabezpečenia plnohodnotnej podpory vrátane implementačného a maintenance servisu.

PHARIS je modulárny výrobný informačný systém

Jedná sa o plnohodnotný výrobný informačný systém pre Kapacitné plánovanie a rozvrhovanie výroby, Riadenie výroby, Riadenie údržby, Riadenie výrobnej logistiky, Kanban vrátane zberu dát zo strojov.

MES PHARIS pokrýva potreby výroby od okamihu vystavenia výrobného príkazu, cez odvádzanie výroby až po logistiku a uskladnenie výrobku. Zaisťuje kontinuálne sledovanie a riadenie výroby v reálnom čase, zber dát z technologických zariadení (vstrekovacie lisy, CNC stroje, montážne linky, frézy, brúsky, prídavné zariadenia - sušiace zariadenie, temperačné prístroje, kontrolné stanice ...) a dlhodobé ukladanie všetkých procesných informácií. Následne potom poskytuje nástroje pre analýzu výroby v reálnom  za účelom zvýšenia efektivity výroby a tým rentability výrobných podnikov.

Otvorenosť systému PHARIS tiež spočíva v možnosti prepojenia s ERP informačnými systémami a umožňuje podnikom uzavretú sľučku digitalizácie výrobných procesov.

Pre koho je PHARIS určený

MES PHARIS je určený najmä pre nasadenie vo výrobných podnikoch. Prevažná väčšina zákazníkov sú významnými dodávateľmi pre automobilový priemysel. MES PHARIS zahŕňa aj podporu riadenia výrobných procesov podľa IATF 16 949 (predtým ISO / TS).

MES PHARIS je štandardom v nasledujúcich odvetviach

 • Vstrekovanie plastov, lisovanie plastov, vyfukovanie, plastové diely,

 • výroba gumových výrobkov,

 • montáže výrobkov a montážne linky, kompletizácia zostáv,

 • malosériové a sériové kovoobrábanie, CNC,

 • zbrojný priemysel,

 • lisovanie plechov,

 • automotive,

 • výroba nábytku, ...

Funkcionalita MES PHARIS

Jadro systému tvorí balík modulov pre všeobecnú funkcionalitu MES systému "PHARIS CORE". K tomu sa pripájajú ďalšie balíky zostavené podľa konkrétnej potreby zabezpečenia konkrténeho procesu výrobného podniku

 • PHARIS CORE obsahuje moduly potrebné na zabezpečenie administráciu, definície výrobných zdrojov, nástrojov pre monitoring a vyhodnotenie prostredníctvom KPI.
 • Výroba a TPV - moduly pre zabezpečenie výroby a prácu s technologickými postupmi,
 • Výrobné logistika - moduly pre prácu s obalovými jednotkami a jednoznačnú identifikáciu dielcov.
 • Kapacitné plánovanie výroby - moduly pre správu objednávok, MRP a detailného plánovania a rozvrhovania výrobných zákaziek/príkazov.
 • Riadenia údržby - modul pre správu a riadenie údržby,
 • Rozšírená komunikácia so strojmi - moduly pre pokročilú správu programov a zber technologických dát s historizáciou a trendami.

Moduly a balíky systému MES PHARIS

 

Potrebujete vedieť viac?

Chcete vedieť viac? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.