IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Technológie / PLM
 
PLM (riadenie životného cyklu výrobku)
 
Zaistenie väzieb, bezpečnosti, vysledovateľnosti a procesov potrebných v rámci podnikových tímov a systémov, pre zabezpečenie dostupnosti a dôveryhodnosti údajov o výrobku.
 

Čo je PLM?

Softvér na správu životného cyklu výrobku umožňuje geograficky rozptýleným a multidisciplinárnym tímom strategicky spolupracovať s partnermi a zákazníkmi pomocou dôveryhodných a aktuálnych informácií o výrobku.

Správa životného cyklu výrobku je základom digitálneho vlákna, ktoré poskytuje agilnosť dodávateľského reťazca a kontinuitu podnikania. Správa a vysledovateľnosť dát, ktorú poskytuje správa životného cyklu výrobku, umožňuje organizáciám znížiť náklady, urýchliť uvedenie na trh a dosiahnuť najvyššiu úroveň kvality a súladu s predpismi.

Pomocou PTC aplikácií je možné vytvoriť základňu pre širokú škálu nových príležitostí na zníženie výnosov a nákladov. Bezproblémová integrácia s technológiami ERP, MES, CAD, AR, IoT a ďalšími.

 

PLM hodnota: dôveryhodné dáta ako hnacia sila

 

Prelomte medzery, ktoré existujú medzi hodnotovými etapami, keď sa konštrukcia zosúladí s ekosystémom výroby, dodávateľov, predaja a služieb.

 

SKRÁTENIE ČASU UVEDENIA NA TRH
ZLEPŠENIE PRODUKTIVITY ZDROJOV
ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA NEPODARKY
PRIEMERNÁ PRVOTNÁ FIXNÁ SADZBA
POKLES ČASU DO INDUSTRIALIZÁCIE

Schopnosti riadenia životného cyklu výrobku

 

Správa kusovníkov (BOM)

Získajte úplnú digitálnu asociativitu naprieč konštrukciou, dodávateľským reťazcom, výrobou, predajom a servisom.

Riadenie zmien a konfigurácií

Poskytuje vstavanú kontrolu pre automatizované, presné a koordinované riadenie podnikových zmien a konfigurácií.

Riadenie výrobného procesu

Vytvárajte a vyrábajte kdekoľvek s plynulým tokom informácií medzi konštrukciou a výrobou.

Systém konštruovania na základe modelu

Umožňuje spoluprácu, inovatívne navrhovanie a údržbu komplexných systémov.

Správa dát o výrobku (PDM)

Umožňuje globálnu spoluprácu naprieč prostrediami súbežného konštruovania pomocou zabezpečeného, integrovaného, multi-CAD systému pre správu dát o výrobku.

Riadenie variability výrobku

Správa komplexných variánt a konfigurácií v mierke.

Spolupráca na projektoch a návrhoch, kontrola

Správa a realizácia zložitých projektov vývoja výrobkov pomocou nástrojov na spoluprácu a riadenie pracovných postupov.

Manažment kvality

Zabudovanie kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti a riadenia procesov do každej etapy životného cyklu výrobkov.

Riadenie požiadaviek a testov

Vytváranie, štruktúrovanie a overovanie komplexných požiadaviek na výrobky počas celého životného cyklu konštruovania.

Riadenie servisných procesov

Vytvorenie základne pre presné a dostupné servisné informácie.

PLM - povolený rámec pre diskrétnu výrobu

Pre diskrétnych výrobcov začína digitálne vlákno v oddelení konštrukcie. To je miesto, kde sú mechanické/elektronické komponenty a softvérové dáta prepojené s požiadavkami, simuláciami, certifikáciami, kusovníkmi, procesnými plánmi a MBSE. Tieto informácie je potrebné využívať obojsmerne v rámci tímov a systémov; vrátane služieb, výroby, IT,  kvality a medzi ďalšími.

Pomocou správy životného cyklu výrobku vytvoríte základ pre digitálne vlákno a poskytnete všetkým požadovaným zúčastneným stranám prístup k dátam v reálnom čase, ktoré potrebujú a kedy ich potrebujú.

Preskúmajte PLM systém Windchill

Preskúmajte Windchill, špičkový podnikový PLM softvér od spoločnosti PTC s nasadeným viac ako 1,5 milióna inštalácií. Windchill je dôveryhodná, webová a škálovateľná platforma pre globálnu spoluprácu a inovácie s komplexnými funkciami, aplikáciami založenými na firemných pozíciách a priemyselnými konfiguráciami. Vďaka Windchill-u umožníte celej svojej organizácii pomocou digitálneho vlákna informácií skrátiť čas uvedenia výrobku na trh, zvýšiť kvalitu výrobku, znížiť náklady a ešte oveľa viac.

Preskúmať WINDCHILL →

Chcete vedieť viac o PLM softvérových riešeniach?

Chcete viac informácií o PLM softvérových riešeniach? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.