IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Technológie / PLM / Správa kusovníkov (BOM)
 
Správa kusovníkov (BOM)
 
Komplexné riadenie štruktúry výrobku, ktoré poskytuje úplnú digitálnu asociativitu
naprieč konštrukciou, reťazcom dodávateľov, výrobou, predajom a servisom.
 

Digitálna transformácia začína správou kusovníkov (BOM)

Väčšina výrobcov zápasí s rýchlosťou a agilnosťou tvárou v tvár rastúcemu počtu opcií a variantov výrobkov. Vnútropodnikové nástroje a procesy spôsobujú, že je veľmi náročné nájsť a zabezpečiť vysledovateľnosť a asociativitu správnych informácií o výrobku.

Prijatím part-centric prístupu zameraného na správu kusovníkov, môžu výrobcovia podporovať spoluprácu od momentu koncepcie výrobku cez výrobu, zapojenie zariadenia až po servis v teréne.

Transformujte svoj kusovník na organizačné vylepšenia

Použitím softvéru na správu kusovníka (BOM) znižujete riziko chýb a opráv vylúčením opätovného použitia neplatných dát. To nielenže šetrí čas pri vývoji a industrializácii, ale tiež zaisťuje, že dodávatelia, výrobcovia, predajcovia a servis sú vždy informovaní o zmenách s automatickou synchronizáciou medzi príslušnými kusovníkmi. Výsledkom je rýchlejší čas uvedenia výrobku na trh, vyššia prevádzková účinnosť, vyššia dostupnosť komponentov a nižšie náklady na nepodarky.

Komplexná funkčnosť správy a transformácie kusovníka

S PTC riešením pre správu a transformáciu kusovníka, návrhári vytvárajú a spravujú part-centric digitálny produkt, ktorý je možné využiť v každom kroku životného cyklu produktu. Teraz môžu byť mechanické, softvérové, elektronické dielce a súvisiace artefakty integrované do konštrukčného kusovníkov. Toto poskytuje organizáciám jednotné rozhranie pre spoluprácu medzi doménovými systémami, ako sú CAD, PLM a ERP. PLM systém zaručuje, že každý, od dielenského robotníka cez servisného technika po predajcu konfigurujúceho objednávku zákazníka, používa správne informácie o produkte.

Kľúčové funkcie softvéru na správu kosovníkov (BOM)

Komplexná správa konfigurácií pre digitálne vlákno založené na modeloch. Následný digitálny obsah je asociatívny (nekopírovaný) s vysledovateľnými odkazmi na výrobu, služby a ďalšie.

 • Vizualizácia: Jednoduchá integrácia HTML prostredia a CAD nástrojov vrátane Creo, Creo Elements/Direct Modeling/Drafting, CATIA V5, NX, SolidWorks, Inventor, AutoCAD.
 • Editácia: Rýchly a bezpečný prístup založený na pozíciách vo firme k údajom o výrobkoch vyplatenými tímami a partnermi hodnotového reťazca.
 • Porovnanie: Samoobslužné aplikácie, založené na pozíciách a úlohách, ktoré poskytujú kontextové informácie pre non-CAD užívateľov.
 • Výmena a nahradenie dielu: Synchronizácia ECAD knižníc s PLM  objektami a MCAD modelmi (Zuken, Cadence, Altium a ďalšie). Poskytuje jednoduchý a presný podnikový prístup ku komplexným elektronickým dátam o výrobku.
 • Klasifikácia dielu: Publikovanie CAD dát do zjednodušených zobrazení na kontrolu mimo konštrukciu.
 • Opcie a varianty: Editácia výrobkových dát v hlavných CAD systémoch pomocou Check-in, Check-out, Sťahovania, Tabulek tvarovej príbuznosti, Virtuálnych komponentov a Uloženia ako.
 • AML/AVL: Riadenie stavu CAD dát od WIP (rozpracovaný stav) po uvoľnenie (vydanie).
 • Integrácia pre zabudovaný softvér: Iniciovanie propagácie, porovnania verzií a linkovania na podrobné informácie v GUI a webových prehliadačoch.
 • Transformácia: Presúvanie a uvoľnenie myšou v rámci Windows Prieskumníka, alebo prehľadávanie PDM systému ako adresárovej štruktúry.
 • Typy dielov: Vyhľadávanie, ukladanie, zdieľanie a vizualizácia podľa kľúčových slov, atribútov, podmienok a klasifikácií.
 • História dielu: Automatické spúšťanie, plánovanie úloh a manuálne publikovanie; publikovanie XML doc máp z konfiguračných špecifikácií do rôznych formátov.

Príbehy zákazníkov

Informujte sa, ako tieto spoločnosti prijali part-centric prístup pre riadenie svojich kusovníkov s cieľom riadiť svoju digitálnu transformáciu.

 

 

Preskúmajte PTC Windchill podnikové PDM/PLM riešenie

Windchill je PDM riešenie od spoločnosti PTC pre podnikové PLM. Sledujte s istotou svoj výrobok od fázy konceptu, cez celý jeho životný cyklus až po úplné uvedenie na trh. PDM riešenie odstraňuje bremeno správy dát a umožňuje konštruktérom vrátiť sa k tomu, čo im ide najlepšie: ku konštrukcii.
 

Spoznajte WINDCHILL PDM/PLM →

Chcete vedieť viac o správe kusovníkov (BOM)?

Chcete viac informácií o správe kusovníkov (BOM)? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.