IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

V tejto sekcii vám predstavíme nadstavbové softvérové utility, ktoré vám uľahčia a zefektívnia prácu s vybranými PTC Creo aplikáciami alebo všeobecne s vašimi 3D dátami. Jednotlivé utility sú vytvorené na základe požiadaviek našich zákazníkov. Pokiaľ by ste privítali ďalšie utility alebo máte konkrétnu požiadavku, ktorú by ste potrebovali riešiť pri vašej práci, neváhajte nás kontaktovať.

ProLibrary

Knižnica štandardizovaných spojovacích dielov ProLibrary je produkt pre konštruktérov založený na internetovej technológii. Slúži na vkladanie normalizovaných súčiastok do zostáv PTC Creo Parametric od verzia Wildfire 3.0 a vyšších. ProLibrary umožňuje vypĺňať príslušné parametre automatických kusovníkov podľa zvolenej normy STN, ISO, DIN. Užívateľom ponúka názorné grafické rozhranie plne integrované do prostredia PTC Creo Parametric. Jej obsluha je jednoduchá, rýchla a súčiastky sú prehľadne štruktúrovane rozčlenené. Licencovanie je zabezpečené lokálne pre každý počítač, na ktorom sa knižnica používa.

Kľúčové výhody

 • Jazyková podpora SK,DE,ENG (užívateľské rozhranie, hodnoty parametrov).
 • Podpora noriem (STN,ISO,DIN).
 • Konfigurovateľnosť podľa PTC Creo Parametric štandardov zákazníka.
 • Výber mechanických vlastností a povrchovej úpravy podľa normy.
 • Definovanie vlastných parametrov a relácií.
 • Spolupráca s PTC Windchillom.

ProExport

Aplikácia ProExport Vám umožní automatizovať tvorbu výstupov z výkresovej dokumentácie. Hlavným cieľom aplikácie je ušetriť a sprehľadniť prácu s výkresovými výstupmi, exportmi a prípravou pre prípadnú archiváciu výkresov, resp. ich použitie v iných podnikových systémoch, oddeleniach.

Kľúčové výhody

 • Jazyková podpora (užívateľské rozhranie).
 • Konfigurovateľné generovanie názvoslovia.
 • Hromadný export výkresov do formátov: DXF, GIF, HPGL, IGES, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF.
 • Filtrovanie požadovaných výkresov.
 • Hromadná tlač.
 • Uloženie vlastných nastavení exportu.
 • Načítanie výkresov z rôznych umiestnení.

ProChecker

Aplikácia ProParamCheck slúži na automatizovanie práce s parametrami v PTC Creo Parametric. Je možné ju používať na partoch, zostavách a výkresoch. Aplikácia bola vyvíjaná s ohľadom na prenos parametrov z PTC Creo Parametric do PDM/PLM systému.

Kľúčové výhody

 • Kontrola parametrov a relácií v komponentoch (úroveň: modely, zostavy, výkresy).
 • Hromadná práca s parametrami: pridávanie, zmeny, mazanie.
 • Užívateľská konfigurácia prispôsobená pre konkrétneho zákazníka.
 • Aplikovanie zoznamu použiteľných hodnôt pre vypĺňanie konkrétneho parametra.
 • Kompatibilita a podpora práce od verzie PTC Windchill 9.0, Pro/E WF3, WinXP(32+64bit).
 • Verzia „locked“ – viazaná na konkrétne PC.

ProBOM

Aplikácia ProBomExport Vám umožní vytvoriť a exportovať štruktúrovaný kusovníkový výstup a zoznam komponentov zo zostavnej štruktúry.

Kľúčové výhody

 • Zobrazenie a export štruktúrovaného kusovníka a sumárného výpisu komponentov zostavy.
 • Automatizovaná práca s pozíciami v zostave.
 • Zobrazenie hodnôt parametrov komponentu.
 • Triedenie podľa kritérií.

ProHatch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eget purus finibus, sollicitudin felis vitae, iaculis ligula. Maecenas sit amet leo a urna lobortis molestie venenatis non eros.

 • Nam at hendrerit diam. In id eleifend enim, ac pretium libero.
 • Vivamus lectus ante, pharetra ut tempor a, mattis eu metus.
 • Donec lacinia, turpis vitae vestibulum posuere, nibh quam.
 • Nam at hendrerit diam. In id eleifend enim, ac pretium libero.
 • Vivamus lectus ante, pharetra ut tempor a, mattis eu metus.

IPM Standards

V súčasnosti už nikto nepochybuje o tom, že riadiť, spravovať a udržiavať konštrukčné dáta v poriadku pomocou PLM technológií je nevyhnutnosť vrámci IT každej firmy. Tento poriadok tvorí základ kvalitnej a efektívnej konštrukcie. Aby boli tieto základy pevné a homogénne, vyvinuli sme pre vás nástroj/utilitu ako odraz nášho know-how, ktorý splní váš cieľ. Pomocou IPM StartTools zabezpečíme štandardizované prostredie vo Vašej firme, pomocou ktorého budú mať vaši konštruktéri k dispozícii jednotný zdroj dát, nastavení, formátov, postupov, atď. Toto celé popisuje vzťah štandardizácie k tvorbe a riadeniu digitálneho modelu výrobku pri zabezpečení maximálnej efektívnosti a kvality.

Kľúčové výhody

 • Jednotné prostredie vrámci oddelenia/firmy.
 • Jednoduchšie riadenie systému.
 • Prehľadnosť zdrojových dát.
 • Eliminácia zdvojených dát.
 • Zefektívnenie práce konštruktéra.
 • Skrátenie času a nákladov.

Slovenská lokalizácia užívateľského prostredia softvéru PTC Creo