IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ProTools Advanced

Vyskúšajte si sadu nadstavbových utilít na 30 dní zdarma.

ProTools Advanced utilita pre Komerčnú / DEMO verziu

Vyplňte nasledovný formulár a stiahnite si požadovanú Komerčnú / DEMO verziu ProTools Advanced utility pre príslušnú verziu Creo softvéru (8.0 - 3.0).

ProTools Advanced utility vám uľahčia a zefektívnia prácu s vybranými Creo aplikáciami, alebo všeobecne s vašimi 3D dátami. Jednotlivé utility sú vytvorené na základe požiadaviek našich zákazníkov.

  • ProLibrary - knižnica normalizovaných súčiastok, profilov a značiek
  • ProExport - hromadné výstupy z výkresovej dokumentácie
  • ProChecker - hromadná práca s parametrami a reláciami
  • ProBom - export štruktúrovaného kusovníkového výstupu a zoznamu komponentov
  • ProHatch - automatizácia šrafovania rezov

Kľúčové výhody:

  • rozsiahla funkčnosť v piatich samostatných utilitách
  • nárast produktivity a efektivity
  • jednoduché a intuitívne prostredie
  • podpora jazykov: slovenčina, angličtina, nemčina (ProLibrary)

Bez zadania licenčného kódu sú všetky utility funkčné po dobu 30 dní - DEMO verzia.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.