IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

VERICUT

Komplexná simulácia NC programu v G-kódoch

VERICUT brožúra

 

Pomocou simulačného softvéru VERICUT môžete ešte pred spustením obrábania na skutočnom stroji spustiť simuláciu stroja na počítači a predísť tak chybám, ktoré by mohli zničiť súčiastku, poškodiť zverák, zničiť rezné nástroje, alebo zapríčiniť haváriu stroja. VERICUT taktiež optimalizuje proces obrábania, aby okrem bezchybných programov, bolo vaše NC obrábanie rýchlejšie a efektívnejšie. VERICUT zahŕňa aj ďalšie efektívne nástroje pre analýzu a kontrolu obrábaných súčiastok.

VERICUT je modulárny softvér, poskytuje vám flexibilitu, pri nákupe si zakúpite len tie moduly, ktoré skutočne potrebujete. Základný modul je VERICUT Verification. Ďalšie prídavné moduly rozširujú základný modul o ďalšie funkcie.

CGTech Vericut Youtube kanál

VERICUT Verification

Verifikácia je základným modulom softvéru VERICUT. Tento modul je vždy potrebný pre spustenie ďalších prídavných modulov. Modul VERICUT Verification slúži na verifikáciu  frézovania a sústruženia.

Dlhodobý vývoj softvéru VERICUT zabezpečil veľmi presnú detekciu chýb. VERICUT presne emuluje ( napodobňuje ) riadiacu logiku CNC. Každý riadiaci systém je možné presne simulovať na rôznych typoch obrábacích strojov.

 

VERICUT OptiPath

VERICUT optimalizácia reznej rýchlosti je účinný spôsob na zníženie času obrábania, zvýšenie životnosti nástroja a zlepšenie kvality opracovania. Na základe rezných podmienok a schopností nástrojov, VERICUT automaticky priradí najlepšie rezné podmienky pre každý spôsob obrábania.

Optimalizácia pracuje na základe jednoduchého predpokladu: posuv sa zvyšuje pri znížení odoberaného množstva materiálu, alebo pri lepších rezných podmienkach, a posuv sa znižuje pri odstraňovaní väčšieho množstva materiálu. Do nového NC program sú zapísané aktualizované posuvy a otáčky bez toho aby sa menila dráha nástroja v NC programe.

 

VERICUT Machine Simulation

Jediná havária vášho stroja môže byť veľmi drahá, zničí váš stroj a spôsobí meškanie celého výrobného programu. VERICUT umožňuje simuláciu vášho CNC stroja, takže môžete detekovať kolízie medzi jednotlivými časťami stroja, zverákom, držiakom nástrojov ešte pred skutočným obrábaním.

Simulácia v softvéri VERICUT je riadená rovnakou logikou ako je riadený samotný stroj, preto sa simulovaný obrábací stroj chová ako skutočný stroj a vy dostávate absolútne presnú kontrolu kolízií obrábacieho stroja.

 

Kľúčové výhody

  • Odstránenie havárií
  • Rýchla doba implementácie stroja
  • Kontrola schopností stroja
  • Simulácia programu v G-kódoch
  • Zvýšenie produktivity
  • Zvýšenie bezpečnosti

Chcete vedieť viac o VERICUT-e?

Chcete viac informácií o VERICUT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.