IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

IPM Solutions ...

... riešenia preverené praxou

... riešenia preverené praxou

 • ponúkame zákazníkom progresívne riešenia, založené na "best-in-class" softvérových CAD/CAM/CAE, PDM/PLM technológiách, využiteľné a cenovo dostupné pre každú firmu, s cieľom zlepšiť procesy vo firme pomocou najnovších technológií dostupných na trhu.
 • našou snahou je poskytnúť zákazníkom nielen kvalitné programy, ale aj služby prispievajúce k zlepšeniu kvality produktov a optimalizácii doby spracovania,
 • usilujeme sa priniesť na trh nové výnimočné produkty a know-how, ktoré by neustále spĺňali špecializované požiadavky zákazníkov.

Vízia

 • byť líder v budovaní dlhodobých partnerstiev so zákazníkmi, kde spolupráca a partnerstvo nie je len slovo, ale aj záväzok
 • mať tím kvalitných odborníkov, ktorí budú mať priestor na svoju sebarealizáciu
  a odborný rast

Hodnoty

 • iniciatíva
 • zodpovednosť
 • otvorenosť

Poslanie

 • poskytovať riešenia založené na "best-in-class" technológiách
 • realizovať hodnotu, ktorá je výsledkom vyváženosti kvality technológií, optimalizácii procesov a osvojenia ľuďmi,
 • podporovať efektívny vývoj výrobkov v spoločnostiach

Partneri

História

 • 1994 - začiatok predaja a podpory CAD systému Pro/ENGINEER
             na Slovensku
 • 2004 - vznik spoločnosti IPM Solutions, s.r.o.
           - zahájenie predaja PDM/PLM systému Windchill
           - certifikované školiace centrum firmy PTC
 • 2005 - vznik sesterských spoločností: IPM ENGINEERING - vývoj výrobkov,
             IPM TOOLS - konštrukcia a výroba formárskeho a odlievacieho náradia
 • 2006 - Gold Reseller partner PTC
 • 2011 - zahájenie predaja CAM systému NCG CAM
 • 2012 - Platinum Reseller partner PTC
 • 2013 - zahájenie predaja CAM systému ESPRIT
 • 2016 - zahájenie predaja CAE systému Altair
 • 2017 - zahájenie predaja IoT systému ThingWorx
 • Súčasnosť
  • viac ako 500 zákazníkov (1000+ komerčných licencií)
  • 3 pobočky: Prešov, Žilina a Bratislava
  • 17 zamestnancov na podporu riešení