IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Technológie / CAD
 
CAD softvérové riešenia
 
Spoločnosť PTC je v popredí so svojimi CAD riešeniami a je priemyselným štandardom pre softvér na návrh a vývoj výrobkov pre parametrické modelovanie, simuláciu, analýzu a dokumentáciu výrobkov už viac ako 30 rokov. Každá jedna výzva na vývoj výrobku je jedinečná - takže si môžete vybrať, od robustných, lokálnych riešení až po inovatívne čisto SaaS CAD riešenia.
 

Čo je CAD?

Počítačom podporovaný návrh (CAD) je spôsob, ako digitálne vytvoriť 2D výkresy a 3D modely reálnych výrobkov ešte predtým, ako sa vôbec vyrobia. Pomocou 3D CAD môžete jednoducho zdieľať, kontrolovať, simulovať a upravovať návrhy a otvárať tak dvere inovatívnym a rozlišným výrobkom, ktoré sa rýchlo dostanú na trh.

V roku 1985 Dr. Samuel Geisberg založil spoločnosť Parametric Technology Corporation (PTC) a definoval radikálne nový prístup pre CAD softvér. Táto inovácia priniesla prvý parametrický a na prvkoch založený objemový modelovací CAD softvér na trhu, ktorý je dnes známy ako Creo, priemyselný štandard pre softvér na návrh a vývoj výrobkov.

O viac ako 30 rokov neskôr začína aj odvetvie vývoja výrobkov prijímať ďalšiu vlnu inovácií riadených technológiami, tak ako to už má mnoho iných odvetví.

Preskúmať CREO →

Creo - na špici počítačom podporovaného návrhu (CAD) už viac ako 30 rokov

Creo poskytuje najrozsiahlejšiu škálu 3D CAD balíkov a produktov pre vývoj výrobkov na dnešnom trhu. Jeho paleta špecifických funkcií, schopností a nástrojov pomáha konštruktérom lepšie si predstaviť, navrhnúť a vytvoriť svoje výrobky. Creo obsahuje prielomové schopnosti v oblasti aditívnej výroby (AM), generatívneho dizajnu, IoT, 3D výkresov (MBD) a rozšírenej reality (AR).

Poskytnite svojmu tímu konštruktérov robustný konštrukčný systém, aby mohli:

  • vykonávať štrukturálne, tepelné, modálne, únavové, pohybové analýzy a analýzy zatekania a prepínať medzi simuláciou v ustálenom stave a v prechodovom stave
  • vytvárať multibody modelovanie a vylúčiť z kusovníka konštrukčné telesá a výpočty hmotových vlastností (hmotnosť, ťažisko)
  • spustiť štúdie optimalizácie topológie založené na technických požiadavkách aj výrobných metódach

Pozrite sa, ako to funguje →

Onshape - modernizujte proces návrhu výrobku

Prvá čiste SaaS (Software-as-a-Service) priemyselná platforma pre vývoj výrobku, ktorá spája robustný počítačom podporovaný návrh s výkonnou správou dát, nástrojmi na spoluprácu a analýzami v reálnom čase. Cloudové natívne riešenie sa perfektne hodí pre spoločnosti vyžadujúce flexibilitu vzdialených konštruktérskych tímov, ktoré umožňuje konštruktérom spolupracovať odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení.

Rýchle nasadenie na ľubovoľnom počítači, alebo mobilnom zariadení a umožniť svojmu tímu:

  • prezeranie návrhov a pracovných postupov v reálnom čase pre interaktívne kontroly návrhov a súbežné úpravy návrhov
  • riadenie verzií a správa dát, aby sa eliminovala potreba samostatných PDM systémov
  • synchronizované tabuľky kusovníka (BOM) s úpravami zostáv
  • robustné REST API rozhranie na vylepšenú integráciu do vašich systémov
  • zvýšené zabezpečenie prístupu založené na pozíciách vo firme, AES-256 šifrovaní a ďalších

Preskúmať ONSHAPE →

 

Navrhujte a inovujte lepšie s Creo

3D CAD softvérové riešenie Creo, od spoločnosti PTC, zjednodušuje pracovné toky a robí z návrhu výrobku plynulý a kreatívny zážitok.
Naši zákazníci pociťujú celkové zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a zároveň zaznamenávajú zníženie nákladov na prototypy, skrátenie konštrukčného času a času uvedenia na trh.

Preskúmať CREO →

Vytvárajte, analyzujte, prezerajte a zdieľajte návrhy výrobkov
pomocou funkčností pre 2D a 3D CAD parametrické a priame modelovanie

Skúmajte rozsiahlu sadu Creo nástrojov aby ste videli, ako umožňujeme užívateľom poznávať jeho hlbšiu funkcionalitu. Od generatívneho dizajnu a aditívnej výroby až po simuláciu a analýzu - získajte viac informácií o Creo funkčnostiach pri 3D návrhoch súčiastok a zostáv, analýzach, výrobe a ešte viac.

Generatívne navrhovanie

Creo Generative Topology Optimization rozširujúci modul vytvára optimalizované návrhy výrobkov na základe obmedzení a požiadaviek. Otestujte svoje návrhy v prostredí podmienok reálneho sveta.

Simulácie a Analýzy

Použite digitálne prototypy na pochopenie toho, ako váš návrh funguje v podmienkach reálneho sveta, čo vám umožňuje testovať napätia a zaťaženia. Overte výkonnosť virtuálnych 3D prototypov.

Aditívna výroba a CAM

Vďaka aditívnej výrobe môžete jednoducho vyvíjať inovatívne dizajny, optimalizovať a tlačiť na rôzne 3D tlačiarne - všetko v rámci Creo. Zistite, ako môžete zvýšiť kvalitu a zároveň znížiť náklady.

Simulácie v reálnom čase

Creo Simulation Live vykoná štrukturálnu, tepelnú, modálnu analýzu a simuláciu prúdenia tekutín na 3D návrhoch za pár sekúnd. Už žiadne sem a tam - žiadne samostatné prostredia. Analýzy sa aktualizujú dynamicky v reálnom čase.

Zistite, čo je nové v Creo?

Či už ste nováčikom v Creo, alebo dlhoročným užívateľom, pozrite si naše najnovšie Creo vylepšenia, ktoré rozšíria možnosti a úspech vášho tímu v oblasti návrhu - od multibody modelovania a generatívneho dizajnu až po pokročilú simuláciu v reálnom čase.

Ste pripravení rozšíriť vaše CAD schopnosti?

Začíname s Creo

Preskúmajte 3D CAD/CAM/CAE softvér, ktorý umožní účinný a nákladovo efektívny vývoj vášho výrobku bez obetovania ...

Preskúmajte technológiu Onshape SaaS

Zjednoťte CAD, správu dát, analýzu v reálnom čase a nástroje spolupráce s Onshape vývojom výrobku ...

Creo Simulation Live

Vďaka spätnej väzbe v reálnom čase ako aj pokynom pri rozhodovaní o dizajne, umožníte svojmu tímu uviesť lepšie výrobky na trh - rýchlejšie ...

 

Preskúmajte generatívne navrhovanie

Optimalizujte svoje návrhy podľa podmienok a zaťažení reálneho sveta, aby ste dosiahli výsledky, ktoré zodpovedajú konštrukčným požiadavkám ...

Zlepšite svoju aditívnu výrobu (3D tlač)

Vytvorte návrhy, ktoré môžete inovovať, za kratší čas. Zistite, ako Creo aditívna výroba umožňuje vášmu tímu overiť vaše návrhy ...

Výber mechanického 3D CAD softvéru

Chcete sa ubezpečiť, že váš softvér podporuje tie najkonkurenčnejšie inovácie bez podstatných obmedzení?

Chcete vedieť viac o CAD softvérových riešeniach?

Chcete viac informácií o CAD softvérových riešeniach? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.