IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Urýchlite váš úspech
s IIoT platformou ThingWorx
 
Odstráňte svoje prekážky digitálnej transformácie pomocou ThingWorx,
IIoT platformy, ktorá bola navrhnutá špeciálne na riešenie vašich podnikateľských výziev.

 
 
 

Vytvorte lepšie IIoT riešenia s ThingWorks

Priemyselné spoločnosti čelia naliehavým výzvam, ktoré vyžadujú IIoT riešenia. Spoločnosť PTC strávila roky inováciami IIoT platformy ThingWorx na riešenie širokého spektra prípadov použitia vo výrobe, službách a konštrukcii.

ThingWorx rieši bežné výzvy v rôznych odvetviach, od vzdialeného monitorovania a servisovania po efektivitu pracovnej sily a optimalizáciu majetku.

Pretože vytváranie IIoT riešenií je často uvádzané ako bolestivý bod, ThingWorx je navrhnutý tak, aby takéto bariéry redukoval. Prejdite od pilotných riešení k riešeniam podnikového rozsahu pomocou vopred pripravených aplikácií a vývojárskych nástrojov.

Aké nástroje potrebujete pre realizáciu IoT?

Odborníci z PTC a Sysmex America vysvetľujú, ako internet vecí vytvára nové príležitosti pre podniky

Preskúmajte IIoT riešenia pre konštrukciu, servis a výrobu

 

01  ThingWorx pre konštrukciu

Zistite, ako sa aplikácie založené na pozíciách pripájajú priamo k vašim podnikovým systémom, aby ste zainteresovaným stranám poskytli prístup k najpresnejším informáciám o výrobkoch v jednoducho použiteľnom formáte.

 

EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE KONŠTRUKČNÝCH DÁT →

 

 

02  ThingWorx pre servis

Objavte vopred pripravené aplikácie, ktoré spájajú vaše servisné tímy s aktívami a dátami v teréne, aby ste mohli skrátiť čakací čas vašich zákazníkov.

 

PRESKÚMAŤ IIoT APLIKÁCIE PRE SERVIS →

 

 

03  ThingWorx pre výrobu

Využite vopred vytvorené aplikácie na prepojenie operátorov a konštruktérov s výrobnými prostriedkami, aby ste zvýšili bezpečnosť a efektivitu a zároveň znížili náklady a prestoje.

 

POHĽAD NA VÝROBNÉ OPERÁCIE V REÁLNOM ČASE →

 

ThingWorx aplikácie pre priemyselné použitie vo výrobe

ThingWorx aplikácie a riešenia skracujú čas na dosiahnutie hodnoty tým, že sa zamerajú na prípady použitia, ktoré majú podstatný vplyv na zisk,
pričom tvoria základ pre digitálnu transformáciu. Je čas nahradiť vlastné, na mieru šité prístupy opakovateľnými, nakonfigurovanými,
nekódovanými riešeniami, ktoré využívajú odborné znalosti zo stoviek úspešných implementácií.

 

Digital Parformance Management

Digital Performance Management sleduje výkon a zhromažďuje údaje z automatizovaných systémov a zariadení, ako aj manuálne zadávané údaje od pracovníkov v prvej línii.

Connected Work Cell

ThingWorx Connected Work Cell zjednodušuje spôsob, akým sa informácie doručujú pracovníkom v prvej línii, agregovaním dôležitých údajov z viacerých dátových polí do zjednodušenej vizuálnej aplikácie. Poskytuje podrobné pracovné pokyny s presnými a aktuálnymi informáciami na zvýšenie efektívnosti, prepája pokyny s pracovnými príkazmi, priraďuje zdroje, overuje správnosť realizácie pre zabezpečenie kvality.

Asset Monitoring and Utilization

ThingWorx Asset Monitoring and Utilization pomáha výrobcom pripojiť sa k existujúcim aktívam, na diaľku ich monitorovať v reálnom čase, generovať upozornenia na základe abnormálnych podmienok a poskytovať kritické informácie pomocou nástrojov na sledovanie trendov a analýzy údajov.

Dosiahnuté úspechy s IIoT

Zistite, ako zákazníci PTC dosahujú svoje ciele v oblasti digitálnej transformácie.
Inšpirujte sa, ako iné firmy pomocou ThingWorx riešia naliehavé obchodné problémy.

FLOWSERVE

VÝZVY

Spoločnosť Flowserve mala problémy s monitorovaním čerpadiel, ktoré prerušovane podliehajú kavitácii, čo v konečnom dôsledku spôsobuje opotrebovanie obežného kolesa a možnú poruchu.

VÝSLEDKY

Zlepšil sa zisk vďaka diaľkovému monitorovaniu a prediktívnej údržbe komplexných systémov riadenia tekutín:

  • eliminácia problémov s kavitáciou vo výške 16 miliónov dolárov
  • zníženie neplánovaných nákladov na údržbu a poruchové pracovné príkazy
  • vylepšená dostupnosť a účinnosť zariadení

QUANT

VÝZVY

Udržiavanie zložitých zariadení vzdialených a starnúcich podnikových zariadení nie je ľahká úloha. Jednou z mnohých výziev, ktorým spoločnosť Quant čelí, je zaistenie bezpečnosti a zníženie nákladov na údržbu.

VÝSLEDKY

Vyššia ziskovosť vďaka komplexnej platforme priemyselnej údržby riadenej cez IoT:

  • až 20% úspora nákladov na údržbu prostredníctvom údržby založenej na aktuálnom stave
  • až 10% zlepšenie prevádzkyschopnosti zákazníkov vďaka prediktívnej údržbe

LACROIX Electronics

VÝZVY

Aby sa minimalizovali chyby, zlepšila sa kvalita a znížilo sa riziko zlyhania zariadení, spoločnosť LACROIX potrebovala riešenie, ktoré poskytne väčšiu dohľadnosť na výrobu - ale aj také, ktoré je flexibilné, škálovateľné a nenarúša výrobu.

VÝSLEDKY

  • včasná detekcia anomálií a požiadaviek na údržbu prostredníctvom lepšej dohľadnosti na výrobu
  • vylepšené využitie majetku znížením prestojov a zlepšením OEE
  • vylepšená ziskovosť znížením odpadu a defektov pri súčasnom zlepšení kvality

BREMBO

VÝZVY

Vďaka viac ako 40 zariadeniam v 14 krajinách, všetky s unikátnymi procesmi a vybavením, mala spoločnosť Brembo množstvo údajov, ale málo informácií. Potrebovala riešenie, ako integrovať rôzne zdroje procesných dát a získať prehľad o prevádzke závodu.

VÝSLEDKY

"Nárast efektívnosti a viditeľnosti v reálnom čase pomohli spoločnosti Brembo ušetriť v roku 2020 viac ako 1,5 milióna dolárov".

Alvaro Quiroga, prevádzkový manažér v spoločnosti Brembo North America

Ako inteligentné pripojené produkty transformujú firmy. Harward busines review

Výroba a organizačná štruktúra firiem sa radikálne zmení pod vplyvom zavádzania inteligentných, pripojených zariadení. Michael E. Porter a James E. Heppelmann

Pracujte s tými najlepšími. Pripojte sa k ThingWorx portálu pre vývojárov.
 
Ak ste pripravení na praktickú skúsenosť s najkompletnejšou IIoT platformou na trhu, je čas pripojiť sa k našej komunite vývojárov. ThingWorx portál pre vývojárov je plný tutoriálov, sprievodcov, videí a skúšobných verzií softvéru. Či už potrebujete vykonať podrobné vyhodnotenie technológie, alebo ste pripravení vytvoriť svoj vlastný pilotný projekt, ThingWorx portál pre vývojárov má zdroje, ktoré potrebujete.

 

Chcete vedieť viac o IIoT platforme ThingWorx?

Chcete viac informácií o IIoT platforme ThingWorx? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.