IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ThingWorx Asset Monitoring & Utilization
Application
 
 

Výzvy, ktorým čelí priemysel

 • Problém s pripojením personálu údržby v továrni a monitorovanie stavu majetku.
 • Na zlepšenie prevádzkyschopnosti a dostupnosti potrebujete prehľad o používaní.
 • Chcete informovať používateľov v reálnom čase v prípade abnormálnych podmienok.

Výhody z AM&U

 • Použitie deskriptívneho analytického prístupu pri monitorovaní stavu majetku v reálnom čase na základe prahových hodnôt a komplexného spracovania udalostí.
 • Identifikovať abnormálne podmienky a upozorniť ľudí v reálnom čase. Vytvorte si základ prediktívnej údržby.

AM&U - VLASTNOSTI A KĽÚČOVÍ UŽÍVATELIA

Vlastnosti

 • Monitorovanie majetku prostredníctvom konektivity Kepware
 • Konfigurovateľné „karty majetku“
 • Konfigurovateľné výstrahy založené na pravidlách a obmedzeniach vlastníctva
 • Proces eskalácie v prípade chybných, alebo nepotvrdených alarmov

Užívateľ

 • Inžinieri údržby môžu vidieť aktuálne hodnoty a hodnoty z “karty majetku”
 • Subjekty s rozhodovacou právomocou v oblasti podnikania môžu identifikovať, ktoré aktíva zlyhávajú často a prečo

AM&U - HLAVNÝ DASHBOARD

Každá karta má:

 • Počet aktívnych alarmov
 • Uplynulý čas hore/dole podľa potreby

Globálne na zobrazenie:

 • Konfigurovateľná veľkosť karty (malý/ stredný/ veľký)
 • Filtrovať podľa typu zariadenia, závažnosť alarmu, atď...

AM&U - ALARM CONFIGURATION

Konfigurácia alarmu

 • Môžte vytvoriť alarm na akomkoľvek pripojenom zariadení
 • Priority alarmu typu Vysokého/stredného/nízkeho

AM&U - ALARM CONFIGURATION

Alarmové podmienky

 • Alarmy založené na atribútoch
 • Viacnásobné podmienené operácie
 1. (=, <>, <,>, <=,> =)
 2. Mimo dosahu, v medzi, nie je v medzi dosahu)
 • Porovnanie s konštantami alebo limitam

AM&U - ALARM CONFIGURATION

Alarmové akcie

 • Akcia: odoslanie e -mailu
 • Názov a telo sú konfigurovatelné
 • Pridanie viacerých akcií

AM&U - ALARM CONFIGURATION

Eskalácia alarmu

 • 3 možné stupne eskalácie
 • Časová eskalácia (nepotvrdené)
 • Alarmový stav je stále otvorený po x minútach, aj keď už bol uznan

AM&U - ALARM ACKNOWLEDGE

Potvrdenie alarmu

 • Navrhnuté tak, aby sa zmestil do mobilného telefónu
 • Odkaz na potvrdenie priamo z mailu
 • Informácie o limitoch

AM&U- REPORTING

Prehľad alarmov

 • Rozšírené možnosti filtrovania (Typ majetku, vlastnosti atď.)
 • Distribúcia alarmov podľa závažnosti alebo stavu
 • Drill-down z koláčového grafu do stĺpcového grafu

Možnosti osi Y

 1. Počet alarmov
 2. Priem. Ack. a uzatvorený čas

Možnosti osi X

 1. Zariadenie
 2. Čas
 3. Status

AM&U- REPORTING

Alarm Notifications Report

 • Rozšírené možnosti filtrovania (Typ majetku, vlastnosti atď.)
 • Distribúcia alarmov pomocou zariadenia alebo osoby
 • Drill-down z koláčového grafu do stĺpcového grafu

Možnosti osi Y

 1. Počet upozornení

Možnosti osi X

Zariadenie

 1. Čas
 2. Osoba