IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Ako si viem predĺžiť - obnoviť subscription licenciu pre Creo

            Väčšina z Vás, našich zákazníkov, už má zakúpený „Subscription“ licenciu pre Creo. Subscription označuje prenájom licencií pre Creo. Najčastejšie sa prenájom realizuje na dobu určitú, a to na jeden kalendárny rok. Takáto licencia obsahuje dátum platnosti prenájmu. Po ukončení platnosti už Creo nespustíte. Musíte si obnoviť konkrétnu licenciu, tým, že sa zaplatí nájom na nasledujúce obdobie a potom sa vyžiada nový licenčný súbor.

            Vyžiadanie licenčného súboru je veľmi jednoduché. Spustíte si v prehliadači stránku www.ptc.com a kliknete na odkaz ESUPPORT vpravo hore.

Potom sa prihlásite cez Vašu registrovanú emailovú adresu a heslo. Na stránke kliknete na položku „Manage Licences“, ktorá Vám zobrazí okná pre prácu s licenciami Vašej spoločnosti.

Následne v záložke „License Actions“ vyberiete Voľbu „Advanced Search“ a dáte vyhľadať všetky dostupné licencie, kliknutím na tlačidlo „Search“. Po tomto úkone sa Vám zobrazí tabuľka s licenciami.

Môžu sa zobraziť tri záložky. Prvá, Vám zobrazí „Available License“ Dostupé licencie – to sú tie, ktoré sú zakúpene a ešte nie sú nikde inštalované, druhá, Vám zobrazí „Installed License“ Inštalované licencie – tu nájdete aktuálne inštalované licencie a tretia záložka, „Expired License“ Expirované licencie zobrazuje licencie po dátume platnosti.

V našom prípade si klikneme na záložku „Installed License“ Inštalované licencie a nájdeme si našu licenciu podľa čísla sieťovej karty. Vpravo od čísla sieťovej karty nájdeme dátum platnosti licencie. Ak je tento dátum správny, zaškrtneme potrebnú licenciu a klikneme na „Retrieve license“  Opäť zaslať licenciu. Nový licenčný súbor Vám bude zaslaný emailom na Vašu emailovú adresu, ktorou ste sa prihlásili.

Celý tento postup si viete pozrieť aj v krátkej video ukážke.

Licencie, ktoré používate, môžu byť plávajúce, alebo zamknuté. Postup ako si vymeniť licenciu, nájdete „TU“