IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Ako na makrá?

Čo ak si chceme vytvoriť v Creo vlastné klávesové skratky? Nič nie je jednoduchšie, použijeme na to príkaz makrá alebo mapkeys. Pomocou príkazu mapkeys je možné nahrať jeden príkaz, alebo sériu príkazov, ktoré fungujú na základe nami zvolenej klávesovej skratky. Môžu pracovať v plne automatickom režime, alebo môžu byť prerušované na základe požiadavky výberu vopred definovanej entity, ako plocha, pomocný prvok, parameter, skica, atď, a po výbere príkaz pokračuje automaticky ďalej.

Čo všetko vieme uložiť ako makro?

V podstate skoro všetko, môže to byť spustenie príkazu, ktorý nám vytvára geometriu, alebo pomocné prvky. Môže to byť niektorý zo základných príkazov, ktoré nám vytvárajú model, otvárajú, ukladajú, prizostavujú a podobne, ale základné príkazy už v samotnej inštalácii Crea majú priradené aj klávesové skratky. 

Samozrejme, cez mapkeys nemusíme vytvoriť, len základné spustenie príkazu, ale aj kombinácie príkazov, kde môžeme do makra vložiť pauzu, vyberieme si príslušné prvky, ako roviny, osi, skice atď., čiže makro môžeme prerušiť a následne pustiť ďalej, čím môžeme ušetriť veľa času pri práci v Creu. 

Okrem toho, ale môžeme do makra zahrnúť aj ďalšie veci, ako sú merania, pridávanie parametrov, relácií, hladín a podobne. Možnosti sú skoro neobmedzené. 

Tento videočlánok ukazuje prácu s makrami, ich tvorbu, spustenie, vyskúšanie a ich uloženie. Tiež ukazuje ako si viete makro skontrolovať v konfiguračnom súbore. Video tiež ukazuje, ako si viete príkaz mapkeys vložiť do ribbonu, alebo do lišty rýchleho prístupu, aby ste ju v budúcnosti nemuseli hľadať vo vyhľadávaní príkazov.