IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Ako funguje príkaz Purge?

Väčšina užívateľov Crea používa príkaz Purge, teda vymazanie starých verzií. 

Ako viete, po každej úprave geometrie a uložení súčiastky alebo zostavy si Creo vytvára tzv. jej verzie, alebo zálohy. Čiže pri upravovanej a viackrát uloženej súčiastke nájdete po jej prípone ešte číslo, napr. Lr_75295.prt.1, Lr_75295.prt.2, Lr_75295.prt.3, atď. Je to výhodné v tom, že sa viete vždy vrátiť k predošlej variante návrhu, ale nevýhodné v tom, že tieto varianty, alebo zálohy starších verzií zaberajú miesto na disku. A tak, keď ukončíme projekt, je žiadúce spustiť Purge a starých verzií sa zbaviť. 

Ako si vieme vyčistiť staré verzie?

Pomocou Purge čistíme pracovný adresár, to znamená nastavíme si pracovný adresár a spustíme príkaz Purge

Ako si vieme spustiť príkaz Purge? Máme viacero možností. Jedna z nich je tá, že si otvoríme systémové okno a do neho napíšeme Purge (po nastavení pracovného adresára) a stlačíme enter.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento príkaz na otvorenie systémového okna si môžeme uložiť aj do ribbon menu, alebo do lišty rýchleho prístupu, ako akýkoľvek iný príkaz. 

Druhá možnosť je, že si môžete načítať a vložiť do ribbon menu, alebo do lišty rýchleho prístupu aj priamo príkaz Purge, resp. Delete old versions, Purge old versions, ak používate IPM Starttools, alebo v slovenčine Vymazanie starých verzií. Uložíte ho ako hociktorý iný príkaz. 

 

 

 

 

 

Potom stačí po nastavení pracovného adresára iba na príkaz kliknúť a adresár je "vyčistený" automaticky.

Čo robiť, keď príkaz Purge nefunguje?

Môže sa stať, že kliknete na príkaz Purge, príkaz zbehne, ale staré dáta v priečinku ostanú. V tom prípade je potrebné nastaviť vo variabilných premenných v rozšírených systémových nastaveniach cestu k príkazu Purge, ktorý je umiestený vo vašej Creo inštalácii v priečinku parametric/bin, napr. to môže byť: D:\applic\Creo 8.0.0.0\Parametric\bin a v ňom nájdete súbor parametric.bat Túto cestu treba skopírovať a pridať do používateľskej premennej Path

Po tomto kroku je potrebné reštartovať Creo a Purge bude fungovať. 

Okrem týchto možností je možnosť nastaviť Purge do Total Commanderu, vytvoriť si vlastný spúšťací (bat) súbor, alebo používať kopírovanie Purge súboru priamo z bin-u do pracovného adresára, ale tieto sú používané minimálne. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na našom hotline čísle alebo emailom.