IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Ako pracovať s Creom na diaľku

Momentálna situácia vo svete má vplyv na všetky aspekty nášho života. Celé krajiny sa čiastočne zastavily, trhy sa spomalili, ľudia sú doma s deťmi a nikto nevie či táto situácia bude trvať mesiac, dva mesiace, alebo pol roka. Viacerí z nás preto momentálne pracujú z domu aby sme sa vyhýbali sociálnym kontaktom či už v práci alebo na ceste do práce. Tento článok popisuje akými spôsobmi je možné pracovať z domu s programom Creo Parametric alebo inými produktami spoločnosti PTC.

Pre prácu z domu budete pravdepodobne potrebovať pomoc Svojho IT administrátora. Pre otvorenie príslušných odkazov v článku použite Vaše PTC prihlasovacie údaje.

Zákazníci pri vzdialenej práci z domu môžu postupovať podľa jednej z nižšie uvedených možností:

1. Vypožičanie si licencie (borrow license) na laptop/desktop

 • Rozhodnite sa, aké typy licencií jednotliví užívatelia potrebujú. Ako si vieme požičať licencie pre jednotlivé aplikácie PTC:

• Ako si viete požičať licenciu pre Creo Parametric nájdete v tomto dokumente CS29618

• Ako si viete požičať licenciu pre Creo Simulate nájdete v tomto dokumente CS128697

• Ako si viete požičať licenciu pre Creo Schematics nájdete v tomto dokumente CS142090

• Ako si viete požičať licenciu pre Creo Elements / Direct nájdete v tomto dokumente CS142090

• Ako si viete požičať licenciu pre Creo View nájdete v tomto dokumente CS159123

• Ako si viete požičať licenciu pre Creo Illustrate nájdete v tomto dokumente CS169478

• Chcete si požičať licenciu, ale stále neviete ako na to? O požičaní licencie sme na našich stránkach písali už viackrát, o klasickej funkčnosti borrow nájdete článok na pôvodnom ipm portáli tu: borrow a na požičanie dlhšie ako na 5 dní nájdete článok tu borrow_viac_ako_5_dní

Dôležité informácie:

• Ak sa chcete dozvedieť viac o počte dní, na koľko si môžete licenciu požičať, prečítajte si dokument CS240100

Licenciu by ste si mali vypožičať ako užívateľ s povereniami, nie ako administrátor. Po požičaní ako administrátor by Vám na užívateľskom konte nemusela licencia fungovať, viac info tu CS152148

Výkon softvéru sa samozrejme odvíja od Vášho hardvéru. Hardvérové požiadavky na softvéry nájdete tu platform support page

• Ak používate Creo Schematics 4.0, prečítajte si dokument  CS290141 (Creo Schematics 4.0 M020 ešte nie je k dispozícii)

2. Použitie VPN na komunikáciu s licenčným serverom mimo firmu

• Serverové porty a pravidlá by mali byť nakonfigurované tak, aby komunikovali cez bránu  firewall, pozrite si dokument CS110511

• PTC ani IPM Solutions tím nedokáže otestovať všetky záležitosti a nastavenia užívateľských prístupov cez VPN do ich firiem tak, aby sa zohľadnili všetky sieťové pripojenia a nastavenia. Pokiaľ viete "pingnúť" licenčný server, tak by Vaše Creo malo fungovať. Akékoľvek problémy s pripojením cez VPN musí vyriešiť IT oddelenie danej spoločnosti.

3. Využitie Home Use licencií

• Neviete čo je Home Use licencia? Tak si pozrite tento dokument CS246939

• Článok o Home Use licenciách nájdete aj na našom webe IPM Solutions tu

• Licenčné podmienky pre použitie Home Use licencií nájdete tu Creo a Mathcad Home Use licenčné podmienky

• Použite Business Asset Summary Web Tools (BSWT), aby ste zistili dostupnosť Vašich home licencií (prístup k tomuto nástroju má len PTC supervízor/ administrátor Vašej firmy, kontaktujte ho).

• Informácie o používaní BSWT nájdete v článku CS23978. Nájdete tam informácie o všetkých produktoch a licenciách Vašej spoločnosti.

Výkon softvéru sa samozrejme odvíja od Vášho hardvéru. Hardvérové požiadavky na softvéry nájdete tu platform support page

4. Distribúcia plávajúcich licencií dočasne ako zamknuté

• Táto možnosť vyžaduje väčšie úsilie užívateľa a mala by sa starostlivo zvážiť (vykonám ju iba ak nemám inú možnosť)

• Ako zmeniť plávajúcu licenciu na zamknutú si pozrite tu CS284183

Dôležité informácie:  

• Uistite sa, že dočasne zamknuté licencie sa skonvertujú späť na plávajúce, keď sa používatelia vrátia do kancelárie a znova nakonfigurujte licenčný server s novým licenčným súborom

• Creo Schematics a Creo Simulate sú dostupné len ako plávajúce (floating)

• Pozrite si ako prekonfigurovať Creo Parametric na locked licenciu tu CS322490 

• Pozrite si ako prekonfigurovať Creo Illustrate a Creo View na locked licenciu tu CS121169

5. Použitie pripojenia vzdialenej plochy (RDP)

• Na prístup k počítačom vo firme mimo spoločnosti, aby mohol užívateľ pracovať na firemnom počítači aj mimo spoločnosti

• Takto pracovať je možné jedine s plávajúcimi (floating) licenciami a nie sz zamknutými (locked) licenciami

• Pozrite si chybu CS23456  "Terminal Server Remote Client Not Allowed" or "(-103) Cannot checkout an uncounted license within a windows terminal services guest session"" kde je popísaný daný prípad s pripojením na locknutú licenciu

• Ak chcete porozumieť známym problémom s výkonom pri spúšťaní Creo Parametric pomocou RDP, pozrite si dokument CS115746 Why does Windows Remote Desktop Connection start Creo Parametric (Software OpenGL Graphics)

• Ak chcete zistiť viac informácií o produktoch PTC tak kliknite na PTC eSupport Portal 

• Ak chcete získať najnovšie informácie  o tom, ako spoločnosť PTC reaguje na rýchlo sa rozvíjajúcu krízu ohľadne COVID-19, tak informácie pre zákazníkov ohľadne tejto témy nájdete tu See updates and resources

V prípade otázok alebo potreby technickej pomoci nás neváhajte kontaktovať.

Ak sa chcete z prostredia domova aj naďalej vzdelávať, pozrite si náš článok o elearningu  tu

Váš IPM Solutions tím