IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Manuálna konfigurácia služby Flexnet pre správu PTC licencií

Pri inštalácií Creo 4.0 a Creo 5.0 je potrebné nainštalovať aj kompatibilnú službu Flexnet (11.14. ...) pre správu plávajúcich PTC licencií (floating license). Lenže túto službu PC s nainštalovaným Windows 10 vymažú pri aktualizácií daného Windows-u. Aktualizácie je možné dočasne pozastaviť ale po určitom čase sa opäť vykonajú. Ak chcete predísť tejto komplikácií s vymazávaním služby Flexnet, tu je riešenie – Manuálna konfigurácia Flexnet služby.

Postup:

1. Vypnúť pôvodnú službu lmadmin_ptc – Start > Control Panel > Administrative Tools > Services > vybrať lmadmin_ptc zo zoznamu služieb > pr.t.myšky na službu > Properties > záložka General > Disable > kliknúť Apply

2. Spustiť súbor lmtools.exe - C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\<MACHINE_TYPE>\obj

  • MACHINE_TYPE -> i486_nt pre 32-bit Windows, x86e_win64 pre 64-bit Windows

3. Vybrať záložku Config Services

  • zadať názov služby ako Flexlm Server for PTC alebo aký uznate za vhodný
  • zvoliť Browse pre Path to lmgrd.exe file a vyhľadať súbor lmgrd.exe, ktorý je umiestnený - C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\<MACHINE_TYPE>\obj
  • zvoliť Browse pre Path to license file a vyhľadať súbor license.dat, ktorý je umiestnený - C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\licensing
  • zvoliť Browse pre Path to debug log file a vyhľadať súbor ptc_d.log, ktorý je umiestnený - C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\logs

4. Zvoliť - Save Service > Yes

5. Zaškrtnúť - Use Services

6. Zaškrtnúť - Start Server at Power up

7. V panely služieb vyhľadať novo vytvorenú službu Flexlm Server for PTC – Start > Control Panel > Administrative Tools > Services > vybrať danú službu > pr.t.myšky na službu > Properties > záložka General > Automatic > kliknúť Apply

8. V záložke Log On – vybrať Local System account > kliknúť OK

9. V aplikácií LMTOOLS – vybrať záložku Start/Stop/Reread

10. Vybrať > Start Server

11. Vybrať > Reread license file

12. Počkať na opätovné načítanie licenčného súboru a správy - Reread license file completed

13. Vybrať záložku Server Status - kliknuť na Perform status Enquiry > pre potvrdenie spustenia  Master Deamon (lmgrd) a Vendor Deamon (ptc_d)

Táto manuálna konfigurácia by mala zabezpečiť, že aj pri ďalšej aktualizácií Windows 10 služba Flexnet nebude vymazaná a PTC licencia bude plne funkčná.