IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill / Novinky
 
Windchill novinky
 
Spolupracujte a inovujte so zabudovanou kvalitou. Odkiaľkoľvek.
Podnikové PLM s Windchill 12.
 

Vylepšenia vo Windchill 12

Zlepšite kvalitu výrobkov pomocou nových funkčností a nástrojov pre spoluprácu a získajte prístup k rozšíreným možnostiam nasadenia potrebným na prispôsobenie sa dnešnému meniacemu sa pracovnému prostrediu.

Jednoduchý a bezpečný prístup k údajom o výrobku

Stavajúc na Windchill webovom užívateľskom rozhraní a vysoko konfigurovateľných aplikáciách, ktoré sú pripravené na okamžité použitie, vylepšuje Windchill 12 spoluprácu v rámci celého podniku pomocou ešte širšieho prístupu k údajom o výrobkoch. Nová funkcionalita vo Windchill 12ThingWorx Navigate 9.0 umožňuje zákazníkom vytvárať si vlastné aplikácie, pričom využíva prostredie rýchleho vývoja aplikácií s opakovane použiteľnými komponentmi a možnosťou kombinovať dáta z viacerých systémov.

Kvalita zabudovaná do každého projektu a procesu

Uzavretím slučky na procesoch v rozdielnych a rozptýlených oblastiach podniku, ako je konštrukcia, výroba, dodávateľský reťazec a terénne služby, poskytuje Windchill 12 spoločnostiam vylepšené komplexné funkčnosti pre včasné odhalenie problémov v návrhu výrobku a rýchlejšie reakcie na nežiadúce udalosti. Tieto funkčnosti pomáhajú znižovať náklady na nízku kvalitu a umožňujú vyššiu rýchlosť uspokojenia trhu a zákazníkov. Nová funkcia kontroly sledovateľnosti, ktorá je poskytovaná prostredníctvom úzkej integrácie OSLC s Windchill 12, Windchill RV&S, Windchill Modeler a nástrojmi na správu požiadaviek tretích strán, ako je IBM Doors NG, chráni duševné vlastníctvo. Využitím aplikácií Creo 7.0, Windchill 12 a Creo View 7.0, ktoré boli uvedené na trh nedávno, môžu užívatelia identifikovať zmeny v stavoch zobrazenia zachytených v CAD návrhu, aby vizuálne spravovali charakteristiky kritickej kvality (CTQ).

Súbežná výroba

Uspokojiť rastúci dopyt po konfiguráciách výrobkov riadených zákazníkmi je čoraz ťažšie vzhľadom na prerušenia dodávateľských reťazcov, vyvíjajúce sa bezpečnostné predpisy a tlaky na čas uvedenia na trh. Windchill 12 pomáha zákazníkom osvojiť si flexibilnejšie spôsoby výroby výrobkov zabezpečením kontinuity digitálnych vlákien medzi konštrukciou a informáciami vo výrobnom závode. Windchill 12 predstavuje výkonné nástroje na transformáciu kusovníkov, ktoré výrobným inžinierom umožňujú rýchlo prezerať a porovnávať zmeny na výstupe s výrobnými kusovníkmi špecifickými pre daný podnik.

Digitálne nasadenie

Windchill je k dispozícii v niekoľkých možnostiach nasadenia a ponúka zosúladenie prevádzky s bezpečnosťou, vďaka čomu môžu PLM užívatelia spoľahlivo a bezpečne pracovať z prehliadačov svojich zariadení. PTC tiež naďalej plní svoj záväzok k otvorenosti a integrácii/API založenej na štandardoch s novými vylepšeniami založenými na ODATA štandarde, ktoré umožňujú viac-systémové zosúladenie a kompatibilitu s PTC aplikáciami a inými aplikáciami. Na zjednodušenie aktualizácií a rýchle získanie hodnoty na najnovšej Windchill platforme, poskytuje Windchill 12 správcom ďalšie nástroje na plánovanie a vykonávanie aktualizácií z predchádzajúcich vydaní.

Ďalšie zdroje informácií

 

Windchill 12 pre lepšiu spoluprácu a inovácie

Prečítajte si, ako Windchill 12 umožní zákazníkom urýchliť vývoj výrobkov.

Chrbtica digitálnej transformácie

Pozrite sa, ako je PTC stratégia založená na štyroch kľúčových prvkoch, ktoré podporujú vašu digitálnu transformáciu.

Chcete vedieť viac o Windchill novinkách?

Chcete viac informácií o Windchill novinkách? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.