IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill / Doplnkové moduly pre ďalšie oddelenia

 

Windchill doplnkové moduly
pre ďalšie oddelenia

 

Aplikácie vytvorené pre rýchlosť

PLM doplnky založené na priemyselných odvetviach a pozíciách umožňujú odborným užívateľom využívať a rozširovať vysledovateľné a asociatívne údaje o výrobkoch v kontexte ich pracovnej pozície, alebo priemyselného odvetvia. Vysoko prispôsobiteľné pracovné postupy automatizujú procesy, ktoré boli kedysi manuálne, čím šetria čas a štandardizujú najlepšie postupy v celom podniku.

Doplnkové moduly založené na pracovných pozíciách

• Konštrukcia

Konštruktéri - skracujte čas hľadaním existujúcich návrhov, prácou so zastaralými informáciami, alebo prepisovaním novších verzií dokumentov (dát).
Vďaka Windchill MCAD Data Management doplnku môžete vložiť Windchill funkcie do Creo systému, alebo ďalších MCAD systémov tretích strán (Solidworks, AutoCAD, AutoCAD Mech, AutoCAD Elect, Inventor, NX, CATIA V5, CATIA 3D Experience) pre bezpečné a súčasné zdieľanie dát, ktoré je plne integrované s nadväzujúcimi PLM procesmi.

Manažéri konfigurácií - vytvárajte a riaďte sady modulárnych výrobkov a pokročilú obchodnú logiku pomocou Windchill Platform Structure Management doplnku.
Generujte varianty na verifikáciu a vizualizáciu návrhu.


• Kvalita

Manažéri kvality a dodržiavania predpisov - zlepšujte kvalitu výrobkov, skracujte čas od poruchy až po opravu a znižujte náklady pomocou medzi-funkčnej transparentnosti a automatizovaného dodržiavania predpisov zabudovaného do systému riadenia kvality Windchill Quality Management System (QMS). Pred-konfigurované ISO procesy zahŕňajú kontrolu dokumentov so zabudovaným sledovaním školení, interným auditom a auditom dodávateľov a regulačným centrom pre predkladanie podľa geografických údajov. Integrované a vysoko konfigurovateľné pracovné postupy pre sledovanie a riešenie nezhôd výrobkov a procesov, zachytávanie spätnej väzby od zákazníkov vrátane nezhôd hlásených zákazníkmi a pre správu nápravných a preventívnych opatrení / zmien.


• Riziko a Spoľahlivosť

Manažéri pre spoľahlivosť - navrhujte s kvalitným využitím Windchill Risk and Reliability nástrojov, ktoré sú integrované do funkcií riadenia zmien a konfigurácií. Vypočítajte spoľahlivosť včasne (predpoveď, RBD, Markov, náklady na životný cyklus), naplánujte a vyhodnoťte riziko pre potreby služieb (FTA, FMEA / Výrobok alebo Proces, MSG-3, údržba) a analyzujte údaje o poruchách s cieľom zlepšiť spoľahlivosť výrobku (FRACAS, ALT, Weibull).


• Výroba

Výrobní technici - zrýchlite čas industrializácie a zlepšite spoluprácu s konštruktérmi využívaním Windchill Manufacturing Process Plans and Instructions. Vytvárajte a spravujte plány digitálnych procesov, výrobné zdroje a štandardy. Použite zjednodušené grafické reprezentácie z CAD dát na dynamické generovanie vizuálnych pracovných pokynov s asociativitou.


• Služby

Servisní technici/prevádzky - zlepšite presnosť, dostupnosť a použiteľnosť servisných informácií a informácií o súčiastkách s cieľom znížiť náklady pomocou Windchill Service Parts Information and Instructions. Definujte a spravujte informačné a publikačné štruktúry použitím sady podmienok na vytvorenie konfiguračných katalógov. Vytvárajte interaktívne ilustrácie zo zoznamov súčiastok generovaných zo servisného kusovníka (SBOM) (vyžaduje program Creo Illustrate).


• Softvérové a Systémové inžinierstvo (SEE)

Softvéroví a Systémoví inžinieri - spravujte zabudovaný softvér a mechanické aspekty výrobku pomocou dobre integrovaného PLM a ALM systému. Windchill SSE aplikácie zahŕňajú správu požiadaviek a testov requirements and test management, správu zdrojových kódov, systémové inžinierstvo založené na modeloch model-based system engineering a rozšírené riadenie zmien a to všetko s prepojením a sledovaním štruktúr súčiastok vo Windchill-e.

Doplnkové moduly založené na priemyselných odvetviach

Prekonajte priemyselne-centralizované výzvy a každodenné obchodné tlaky

• Zdravotnícke nástroje

Na zlepšenie kvality výrobku a zníženie režijných nákladov ponúkame Windchill Medical Device Suite (MDS) a SaaS, predkonfigurované s procesmi riadenia kvality ISO 13485. Tieto procesy možno tiež rozšíriť tak, aby vyhovovali ďalším špecifickým potrebám zákazníka.


• Letectvo a Obrana

Pre riadenie konfigurácií veľkých a zložitých výrobkových štruktúr má Windchill Aerospace and Defence Module (WADM) špecifické funkcie pre správu dát a vylepšené funkčnosti balíkov použitím zoznamov požiadaviek na zmluvné dáta (CDRL), zoznamov požiadaviek na subdodávateľské dáta (SDRL) a možnosti špecifikovať kódy Komerčných a Vládnych Entít (CAGE) pre objekty a neregistrované zmeny (uviaznuté zmeny).


• Maloobchod

Pre včasné dodávanie inovatívnych, trendových, cenovo dostupných výrobkov, umožňuje Windchill FlexPLM maloobchodným, módnym, obuvníckym a odevným spoločnostiam riadiť celý proces vývoja produktu. Od plánovania sortimentu po návrh, po vývoj všetkých špecifikácií, po zabezpečenie zdrojov a nákladov a potvrdenie predobjednávok.

Chcete vedieť viac o Windchill doplnkových moduloch?

Chcete viac informácií o Windchill doplnkoch? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.