IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Maximálna stabilita lokálnej vyrovnávacej pamäte vo Windchill PDMLink

Pri práci v Creo Parametric pripojenom na Windchill PDMLink alebo vo Windchill Workgroup Manager sa dáta ukladajú do pracovného priestoru. Pracovný priestor sa skladá z dvoch časti, a to z pracovného priestoru na strane klienta (užívateľské PC) a z pracovného priestoru na strane servera. Pri práci v Creo Parametric sa dáta najprv ukladajú do lokálneho pracovného priestoru a až pri akcii Nahrať alebo Zapísať do DB prechádzajú aj do pracovného priestoru na strane servera.

Niekedy stane, že sa poškodi pracovný priestor na strane klienta. Dôvody môžu byť rôzne a sú popísané nižšie. V tomto prípade môže dôjsť k strate dát (jedná sa o nové alebo modifikované objekty), ktoré boli uložené do pracovného priestoru, ale neboli Nahraté (Upload) alebo Zapísané do DB (Check in). Aby ste minimalizovali riziko poškodenia pracovného priestoru na strane klienta (lokálnej vyrovnávacej pamäte) je potrebné vyvarovať sa nasledovných chýb.

Príčiny nekonzistencie vyrovnávacej pamäte:

 • Súčasný prístup alebo použitie vyrovnávacej pamäte (rôzny užívatelia, viacero pripojení Creo, rôzne verzie Windchillu)
 • Problém so súborovým systémom, plný disk, zlyhanie disku, nesprávne formátovanie (FAT32 ...)
 • Veľkosť vyrovnávacej pamäte (príliš veľká, príliš veľa snímok (frames), príliš veľa zaznamenaných udalostí)
 • Interakcia softvérov tretích strán (skenovanie pomocou antivírusového systému, DRM)
 • Miešanie sa PTC aplikácií (ako clock.exe v Pro/ENGINEER Wildfire 3.0)
 • Problém pri konverzii formátu vyrovnávacej pamäte z .cache2 (Pro/ENGINEER Wildfire 3.0) na formát .cache2008 (formát Wildfire 4.0/5.0)
 • Poškodenie metadát pracovného priestoru (kombinácia verzií/iterácií, problém s neutrálnymi dátami)
 • Problém súvisiaci s kódovaním znakov, ktoré spôsobujú nečitateľnosť pracovného priestoru
 • Neznáme operácie užívateľa, ktoré vedú k poškodeniu pracovného priestoru

Kroky na opätovné sfunkčnenie vyrovnávacej pamäte:

 • Ak je to možné, Nahrajte (Upload), Zapíšte dáta do DB (Check in) alebo odzálohujte všetky nové alebo upravené objekty zo všetkých pracovných priestorov na lokálny disk 
 • Vypnite Creo Parametric alebo Windchill Workgroup Manager
 • Premenujte alebo vymazajte nasledovné adresáre lokálnej vyrovnávacej pamäte
  •     %appdata%\PTC\ProENGINEER\Wildfire (platí pre všetky integrácie)
  •     %userprofile%\.wwgm
  •     %userprofile%\ecad_ws
  •     %PTC_WF_ROOT%  (platí pre všetky integrácie)
  •     %PTC_WLD_ROOT% (platí pre všetky integrácie)
 • Spustite Creo Parametric alebo Windchill Workgroup Manager
 • Zaregistrujte Windchill server a aktivujte pracovný priestor
 • Voliteľné: Ak chcete prevziať obsah do vyrovnávacej pamäte klienta (namiesto stiahnutia obsahu počas načítavania dát v Creo Parametric), vyberte objekty v pracovnom priestore a vykonajte funkciu Pridať do pracovného priestoru (Add to Workspace)