IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Načítanie DWG formátov s fontom v rôzných jazykoch v PTC Creo View

Ako je známe, Creo View je externá PTC aplikácia na prezeranie 2D a 3D dát nielen PTC produktov ale aj 2D a 3D dát z iných softvérov. Medzi tieto dáta patria aj 2D dáta z AutoCADu vo formáte  „DWG“.

Môže nastať situácia, že obdržíte 2D dokumentáciu od zahraničného dodávateľa a po otvorení tejto dokumentácie sú jednotlivé fonty nahradené symbolom „?“, ktoré symbolizujú nekorektné načítanie fontov.

Konkrétne v tejto video ukážke si popíšeme ako načítať formát DWG s ruským fontom. Postup je jednoduchý, je potrebné zistiť aky font bol použitý v AutoCAD-e, v ktorom bolo DWG vytvorené. Následne sa tento font dá stiahnúť a použiť na správne načítanie DWG formátu.

Stačí len v nastaveniach PTC Creo View nasmerovať sa na daný font, čoho dôsledkom bude, že dané DWG sa otvorí korektne aj s príslušným textom. V krátkej video ukážke je tento postup popísaný.

Video ukážka: