IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Nová stratégia PTC v označovaní a číslovaní verzií Crea

Krátky Popis

 • PTC používa rôzne rozdelenie názvov, ktoré obsahuje rôzne pravidlá, označovanie verzií a podobne pre distribúciu viacerých produktov v katalógu.
 • Spoločnosť PTC v priebehu následujúcich dvoch rokov zmení spôsob označovania verzií tak, aby nové označovanie verzií platilo pre všetky PTC produkty rovnako.
 • V tomto článku nájdete podrobný popis nových zmien v označovaní produktov a ich verzií, ktoré nadobudnú účinnosť od verzie Creo 5.0

Platí pre produkty 

 • Creo Parametric 5.0
 • Creo Direct 5.0
 • Creo Layout 5.0
 • Creo Simulate 5.0

Aký to bude mať dopad na Creo?

Názov verzie Prvá verzia Následné opravné verzie
Creo 4.0 Creo 4.0 F000 Creo 4.0 M010 Creo 4.0 M020
Creo 5.0 Creo 5.0.0.0 Creo 5.0.1.0 Creo 5.0.2.0

Prečo to robíme?

 • V PTC neustále zlepšujú procesy a softvér, a tak prinášajú nové presvedčivé zážitky.
 • Jedným s problémov, ktoré majú naši zákazníci, je práca s viacerými produktmi, ktoré majú rôzne formy číslovania.
 • Tento nový jednotný spôsob číslovania a označovania verzií a produktov, umožní našim zákazníkom spravovať a pochopiť rôzne verzie softvéru, s ktorým pracujú.

Čo je to nový zjednotený spôsob pomenovávania verzií?

 • Nový zjednotený spôsob označovania bude definovaný pre všetky produktové rady PTC.
 • Nová zmena označovania je následovná:

Číslovaná zložka

Príklad

PTC Popis

Major Release

(V – Číslo verzie)

(V.0.0.0)

 • Významné nové funkcie
 • Vyžaduje sa Upgrade
 • Vyžaduje sa školenie a poradenstvo pre zákazníkov
 • Veľké zmeny v podpore
 • Veľké zmeny v kompatibilite
 • Dá sa realizovať do dátumu ukončenia platenej podpory

Point Release
(R – Číslo Point verzie)

(V.R.0.0)

 • Malé zlepšenie funkčnosti
 • Vyžaduje sa Upgrade
 • Malá zmena v oblasti podpory a kompatibility
 • Dá sa realizovať do dátumu ukončenia platenej podpory

Maintenance Release
(M - MR číslo)

(V.R.M.0)

 • Opravené chyby softvéru
 • Nevyžaduje sa Upgrade
 • Opravy iba na podporu a kompatibilitu
 • Dá sa realizovať po dátume ukončenia platenej podpory

Critical Patch Set
(C- CPS číslo)

(V.R.M.C)

 • Pravidelné (tj. štvrťročné / mesačné) kumulatívne aktualizácie záplat pre zákazníkov. Napríklad CPS2 obsahuje všetky opravy z CPS1.
 • Vhodný obsah pre CPS je definovaný pre každý produkt, ale všeobecne CPS neobsahujú nové funkcie.
 • Dá sa realizovať po dátume ukončenia platenej podpory

Hot Fix

(V.R.M.C_001)

 • Dočasná softvérová oprava poskytnutá zákazníkom, obmedzená len na situácie “Enterprise Down”. 
 • Oprava musí byť k dispozícii v ďalšom naplánovanom vydaní CPS.
 • Dá sa realizovať po dátume ukončenia platenej podpory