IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Novinky Creo 5.0 Manufacturing

V Creo 5.0 Manufacturing sú príjemnou novinkou niektoré nástroje, ktoré v predchádzajúcich verziách neboli k dispozícii.

Ako napríklad preddefinované NC parametre:

Po Zadaní rezného nástroja sú hodnoty parametrov prepočítané pomocou vzorcov a relácií:

 • automaticky vypočítané a definované parametre pre selektovaný nástroj
 • prednastavené hodnoty je možné meniť kedykoľvek

Ďalšou pomôckou pri programovaní sú nástroje Display NC Tool Path a Show NC Reference:

 • pre zobrazenie dráh nástroja a referencií použitých v danej stratégii

 

Creo Mold Machining Extension

Špecializované môžnosti NC obrábania optimalizované na obrábanie foriem, lisovacích nástrojov, elektród a prototypov.

 • plne integrovaný do PTC Creo, jednoduché nastavenie a používanie
 • vysokorýchlostné obrábacie dráhy
 • automatické obnovenie dráh nástroja pri zmene modelu
 • podporuje polohovanie 3-osé a 3+2
 • podpora viacerých procesorov a viacerých jadier procesorov pre vysokú rýchlosť výpočtu
 • ľahká dátová štruktúra rezných dráh
 • vysoká kapacita spracovania dát
 • predĺženie životnosti nástroja a zníženie opotrebenia stroja
 • zníženie výrobných nákladov a zvýšenie konkurencieschopnosti

Porovnanie obrábania klasickými sekvenciami a sekvenciami v MMX

 • Rest-Rough používa parametre z predchádzajäcej dráhy nástroja (priemer nástroja, rádius nástroja)
 • Rest-Rough je založený na predchádzajúcom polotovare
 • Možnosť nastavenia detekcie Thicker than material pre vyhnutie sa malým fragmentovaným dráham nástroja​

V stratégii Finishing je možné nastaviť:

 • Parallel cuts- dokončovanie plytkých plôch
 • Zlevel - dokončovanie vertikálnych alebo strmých oblastí
 • Combined toolpath - obrobenie plytkých aj strmých plôch

 • Všetky Finishing cykly môžu byť využité s Rest-finishing sekvenciou, Rest-finishing detekuje oblasť neobrobenú predchádzajúcim väčším nástrojom
 • Zvyšková oblasť môže byť rozšírená o pridanie prekrytia k už obrobeným zónam