IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Využitie farieb v Creo Parametric 5.0

V Creo Parametric 5.0 bolo vytvorených mnoho nových  možnosti a funkčností oproti starším verziám Crea. Vylepšené sú aj práce s textúrami a farbami, ktoré sa nám predstavia v nasledovnom článku a priložených videách. V okne view manager pribudla správa vzhľadov (appearance), kde sa môžu vytvárať nové vzhľady a môže sa medzi nimi prepínať. Na prezentáciu pred zákazníkom sa môže vytvoriť jeden vzhľad farieb a na použite do výkresu sa môže vytvoriť druhý vzhľad farieb. Ak sa bude zostava vytvárať vo viacerých farebných prevedeniach, môžu sa všetky tieto farebné prevedenia uložiť v rámci zostavy a prepínať sa medzi nimi.

Farby na jednotlivé súčiastky sa pridávajú cez appearances alebo appearances manager, tak ako v starších verziách Crea. Okrem časti my appearances je v spodnej časti knižnica s realistickými materiálmi, rôznymi kovmi, sklom, drevom, gumou, plastmi atď...

Na dokonalé vykreslenie textúr je potrebné v lište v grafickej ploche aktivovať tieňovaný pohľad s odrazom (Shading with Refelctions)

Čo sa týka kvality vykresľovania, tak tá sa môže upravovať v Creo Parametric optionsEntity display. Je tam zobrazenie kvality hrán a pribudli rôzne nastavenia antialiasing filtra.

Pracovať sa môže aj s celou obrazovkou, ktorá sa aktivuje cez F11

Čo sa týka vzhľadov materiálov, tak tie sa môžu upravovať. Textúram sa môže pridávať výška alebo hĺbka a meniť sa im mierka, tak aby sa textúry čo najviac prispôsobili tomu čo chceme dosiahnuť. Farbám sa môžu nastavovať rôzne odtiene viacerými spôsobmi, rôzne tieňovanie, priehľadnosť a podobne.

Farby sa môžu pridávať priamo do jednotlivých materiálov, čiže po pridaní hliníka môže byť v materiáli priamo farba s textúrou, po aplikovaní materiálu plast do plastovej súčiastky bude táto vyzerať ako skutočný plast. Tieto materiály sa uložia priamo do knižnice materiálov vo firemných nastaveniach, prípadne sa môžu upraviť aj existujúce materiály. 

Materiály je možné po novom meniť a vyberať priamo v strome modelu. 

V druhom videu je zobrazených niekoľko možností pre zrýchlenie a zjednodušenie hromadnej práci s farbami pre jednotlivé prvky. Niekedy je potrebné vyfarbiť všetky plochy jednotlivých prvkov v súčiastke, napríklad v niektorých firmách sa inými farbami označujú diery, inými zrazenia a zaoblenia, inými úkosy atď. 

Hromadne je možné v súčiastke prvky vybrať a vyfarbiť pomocou vyhľadávacieho nástroja (Ctrl+F) a typu prvku. Prípadne ak je potrebné vyfarbiť plochy napr. 50tich po sebe nasledujúcich prvkov alebo plôch, tak je možné vyhľadať a vybrať plochy daných prvkov pomocou ich ID čísla. Samozrejme, tieto činnosti je možné automatizovať pomocou vytvorenia makra pre ich ešte rýchlejšie používanie, aj toto nájdeme v priloženom videu.

Samozrejme spôsobov ako pracovať s farbami v Creu je oveľa viac. Toto je len niekoľko z dostupných možností.