IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Chcete mať vlastný formát výkresu. Ale ako na to?

Vždy keď vytvárame výkres, tak používame nejaký výkresový formát, alebo výkresovú šablónu. 

Ale čo, ak chceme mať vlastné výkresové formáty s vlastnými rohovými pečiatkami? Ako ich vytvoriť? Na začiatku je potrebné vybrať si veľkosť. Najčastejšie všetko medzi A0 až A4. Ak si vyberieme veľkosť, orientujeme si formát na výšku, alebo na šírku. Po vytvorení máme prázdny list s orezovým rámikom do ktorého potom nakopírujeme, alebo ručne vložíme rámik s orezovými značkami, ktoré nám neskôr uľahčia skladanie výkresu. 

Ak máme ohraničenie výkresu hotové, tak je potrebné spraviť si rohovú pečiatku, alebo titulný blok. Na začiatku je potrebné si titulný blok navrhnúť v hlave, alebo na papier, kde si zadefinujeme bunky. Je potrebné pamätať, že bunky sa budú spájať pomocou príkazu merge cells. Tiež sa budú nastavovať rôzne šírky a výšky, podľa toho aká veľká bunka má byť. Ako docielime to, že v hornej časti bunky je nadpis a v spodnej časti sa nám zobrazuje aktuálna hodnota? Na toto sú potrebné dve bunky a skrytie čiary medzi susediacimi bunkami  sa vytvorí pomocou príkazu line displayblank. Čiara medzi dvomi bunkami bude skrytá, ale bunky sú samostatné. V jednej bunke svietiť nadpis a v druhej sa bude zobrazovať požadovaná hodnota. Logo firmy je potrebné vložiť ideálne ako symbol, ktorý si je najprv potrebné najskôr vytvoriť. Druhá možnosť je vložiť ho ako obrázok. 

Hodnoty jednotlivých buniek sa budú vypĺňať automaticky, ak sa zadefinujú pomocou parametrov. Tieto je možné nájsť v helpe, pod názvom: System parameters for drawings. 

Napríklad: &format - veľkosť formátu výkresu

                  &scale  - mierka 

                 &todays_date  - dnešný dátum (dátum vytvorenia výkresu)

                &model_name - názov súčiastky tak ako je uložená na disku

                &(názov parametru z modelu) - použijeme názov parametru z modelu

Názorná tvorba výkresového formátu je krok za krokom popísaná v nasledovných videách.