IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

PTC Creo licencie na domáce použitie

Každý zákazník, ktorí má predplatené licencie (subscription licenses) má nárok používať domáce licencie zakúpených produktov, podľa následných pravidiel:

Creo Engineer and Essentials subscription

· Node Locked – 1 licencia na domáce použitie

· Floating/Global – 2 licencie na domáce použitie

Mathcad Professional subscription (*)

· Individual – 2 licencie na domáce použitie

· Floating/Global – 3 licencie na domáce použitie

Mathcad Professional perpetual (*)

· Individual – 1 licencia na domáce použitie

· Floating/Global – 2 licencie na domáce použitie

Mathcad Education

· Student Edition – 0 licencií na domáce použitie

· Professor Edition – 1 licencia na domáce použitie

· University Edition – 1 domáca profesorská licencia na (10) zakúpených licencií

 (*) Pre licencie Mathcadu, ktoré sú súčasťou balíka Pro/ENGINEER, Creo Elements/Pro a Creo, nie sú poskytované žiadne licencie na domáce použitie

Podľa pravidiel pre používanie domácich licencií, je ich platnosť rovnaká ako platnosť prenájmu licencií, alebo platnosť platenej podpory trvalých licencií. Po obnove prenájmu, alebo platenej podpory môže zákazník získať nové licencie na domáce použitie.

Licencie na domáce použitie sú obmedzené len na toho istého používateľa, ktorý má prístup k zakúpenej licencii a musí mať domácu licenciu nainštalovanú na svojom osobnom, domácom počítači, ktorý sa nenachádza a ani sa nepoužíva na pracovisku.

Licencie na domáce použitie sa nesmú používať na pracovisku.

Používatelia domácich licencií sú oprávnení vykonávať komerčné (výrobné) práce s licenciami na domáce použitie na svojich osobných počítačoch, ktoré sa nenachádzajú na pracovisku.

Odkaz na Pravidlá pre používanie domácich licencií. (PTC Support Services – Terms & Conditions.)