IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Rozšírená realita v Creo Parametric 6.0 je dostupná pre všetkých

Rozšírená realita transformuje životný cyklus produktu. Pomocou interaktívnych a pohlcujúcich 3D skúseností si organizácie môžu detailne predstaviť, ako navrhujú, vyrábajú, predávajú, prevádzkujú a servisujú svoje produkty. Organizácie už využívajú technológiu AR, aby získali strategickú výhodu, vzdelávajú technikov a zvyšujú spokojnosť zákazníkov.

PTC CAD/PLM produkty s možnosťou publikovania AR

PTC ako líder v oblasti priemyselnej rozšírenej reality (Augmented Reality - AR) poskytuje svoje inovatívne a najlepšie AR technológie aj do svojich CAD a PLM produktov.

 • Creo Parametric - Od verzie Creo Parametric 4.0 M010.
 • Creo View - Od verzie Creo View 5.0 F000 MCAD.
 • Creo Elements/Direct Modeling 20.2.
 • Windchill PDMLink 11.1.

Creo Parametric 6.0 zásadným spôsobom mení postup, akým si zúčastnené strany aj mimo inžinierstva zdieľajú produktové údaje. Umožňuje používateľom rýchlo vytvárať, publikovať a distribuovať zážitky v rozšírenej realite. Skúsenosti vytvorené z vášho dizajnu môžete publikovať v službách Personal alebo Premium Experience Services, vizualizovať ich pomocou aplikácie Vuforia View alebo ich zdieľať so svojimi kolegami.
Na jeden PTC užívateľský účet môžete publikovať až 10 modelov skúseností s vaším dizajnom. Publikovanie ďalších modelov skúseností vymaže najstarší model skúseností. Po šiestich mesiacoch publikovania sa model skúseností automaticky vymaže zo služby Vuforia Experience Service. Nie sú žiadne obmedzenia pre prezeranie modelov publikovaných na Personal Experience Services. V prípade verejne prístupnej skúsenosti každý kto má odkaz môže vizualizovať skúsenosť publikovanú v službe Personal Experience Service. V managemente si môžete samozrejme zvoliť možnosť vizualizácie len pre zadefinoivaných užívateľov. 
Premium Experience Service je rozšírenie funkcionality verzie Personal pre vašu organizáciu. Publikovanie skúseností na Premium Experience Service poskytuje lepšiu kontrolu publikovania, zdieľania a prezerania skúseností. Správcovia môžu pridávať alebo odstraňovať používateľov, spravovať povolenia a spravovať skúsenosti publikované v službe Premium Experience Service.

Ako vypublikovať model v Creo Parametric 6.0

 • Otvorte si požadovaný model.
 • Zvoľte a pridajte cieľ Tools >ThingMark (alebo SpatialTarget) zo skupiny Augmented Reality v nástrojovaj lište.
 • Umiestnite cieľ na požadované miesto Standard, Custom alebo Advanced  
 • Nastavte veľkosť ThingMarku. Pre zobrazenie modelu 1:1 zvoľte rovnakú veľkosť ako vytlačený ThingMark, čo je štandardne 100mm. Veľkosť modelu je možné pri zobrazovaní meniť.
 • Vyberte položku Publish Model zo skupiny Augmented Reality v ribone Tools. Je požadovaná autentifikácia PTC účtom.
 • Vytvorte jedinečný názov modelu, vyberte požadovanú kvalitu a cieľ - ThingMark resp. SpatialTarget a môžete publikovať skúsenosť stlačením tlačidla OK. Po vybublikovaní sa zobrazí informácia, ktorú potvrdíte.

Správa publikovaných skúseností v Creo Parametric 6.0

 • Pre správu publikovaných modelov zvoľte položku Manage Models zo Skupiny Augmeted Reality.
 • Creo Parametric otvorí prehliadač s vaším personálnym zoznamom vypublikovaných skúseností. Tu je možné zvoliť si typ prístupu (Access) na verejný (Public) alebo obmedzený na definovaných užívateľov (Restricded).
 • Zdieľať skúsenosť je možné v ikonou v stĺpci Share. Zobrazí sa popup okno. Odkaz na vytvorenú skúsenosť možete skopírovať, priamo poslať z aplikácie alebo stiahnuť QR kód ktorý nesie túto informáciu. 
 • Priamo cez tlačidlo je možné v tomto okne aj vytlačiť ThingMark.
 • Odstránenie skúsenosti vykonáme cez prislúchajúcu ikonu koša v stĺpci delete.

 

Zobrazenie skúsenosti

Pre zobrazenie skúsenosti, teda grafickej informácie sa používajú mobilné zariadenia ako aj 3D okuliare.

 

PTC zároveň ponúka sadu softvérov Vuforia , ktoré poskytujú najrýchlejšie, najjednoduchšie a najpokročilejšie riešenia na vývoj obsahu rozšírenej reality, ktoré pomáhajú zákazníkom z priemyselných podnikov riešiť nové výzvy a plniť obchodné ciele.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.